Åpenbaringen 1:1–20

1  En åpenbaring*+ ved Jesus Kristus, som Gud gav ham+ for å vise sine slaver+ de ting som snart* skal skje.+ Og han sendte ut sin engel+ og framstilte det i tegn+ gjennom ham for sin* slave Johannes,+  som har vitnet om det ord Gud gav,+ og om det vitnesbyrd Jesus Kristus avla,+ ja om alt det han har sett.  Lykkelig+ er den som leser opp+ og lykkelige de som hører denne profetis ord,+ og som holder de ting som står skrevet i den;+ for den fastsatte tid er nær.+  Johannes til de sju menigheter+ som er i distriktet Asia: Måtte dere ha ufortjent godhet og fred fra «Den som er* og som var og som kommer»,+ og fra de sju ånder+ som er foran hans trone,  og fra Jesus Kristus, «Det Trofaste Vitne»,+ «Den førstefødte av de døde»+ og «Herskeren over jordens konger».+ Ham som elsker oss,+ og som har løst oss fra våre synder ved sitt eget blod+  og han gjorde oss til et kongerike,+ til prester+ for sin Gud og Far — ja, ham tilkommer herligheten og makten for evig.+ Amen.  Se, han kommer med skyene,+ og hvert øye skal se ham,+ også de som har gjennomboret ham;+ og alle jordens stammer skal slå seg selv av sorg på grunn av ham.+ Ja, amen.  «Jeg er Ạlfa og Ọmega,»*+ sier Jehova* Gud, «Den som er og som var og som kommer,+ Den Allmektige.»*+  Jeg, Johannes, DERES bror og delaktig med dere i trengselen+ og riket+ og utholdenheten+ i samfunn med Jesus,+ kom til å være på den øy som kalles Pạtmos, fordi jeg hadde talt om Gud og vitnet* om Jesus.*+ 10  Ved inspirasjon*+ kom jeg til å være+ på Herrens dag,*+ og jeg hørte bak meg en kraftig røst,+ lik lyden av en trompet, 11  som sa: «Det du ser, skal du skrive+ i en bokrull og sende den til de sju menighetene:+ i Ẹfesos+ og i Smỵrna+ og i Pẹrgamon+ og i Tyatịra+ og i Sạrdes+ og i Filadẹlfia+ og i Laodikẹa.»+ 12  Og jeg snudde meg for å se den røsten som talte med meg, og da jeg hadde snudd meg, så jeg sju lampestaker av gull+ 13  og midt blant lampestakene en som var lik en menneskesønn,+ kledd i en kledning som nådde ned til føttene, og med et gullbelte spent om brystet. 14  Videre var hans hode og hans hår hvitt+ som hvit ull, som snø, og hans øyne som en flammende ild;+ 15  og hans føtter var lik fint kobber+ når det gløder i en ovn; og hans røst+ var som lyden av mange vann. 16  Og i sin høyre hånd hadde han sju stjerner,+ og av hans munn gikk det ut et skarpt, langt tveegget sverd,+ og hans ansikt var som solen når den skinner i sin kraft.+ 17  Og da jeg så ham, falt jeg som død ned for hans føtter. Og han la sin høyre hånd på meg og sa: «Vær ikke redd.+ Jeg er Den Første*+ og Den Siste+ 18  og den levende;+ og jeg døde,+ men se, jeg lever for evig og alltid,+ og jeg har nøklene til døden+ og til Hạdes.*+ 19  Skriv derfor ned de ting du har sett, og de ting som er, og de ting som skal finne sted etter disse.+ 20  Med hensyn til den hellige hemmelighet med de sju stjerner+ som du så på min høyre hånd, og med de sju lampestaker av gull:+ De sju stjerner betyr* de sju menigheters engler,* og de sju lampestaker betyr sju menigheter.+

Fotnoter

Bokst.: «avdekking; avsløring». Gr.: Apokạlypsis; lat.: Apocalỵpsis.
Bokst.: «hurtig; i hast».
«sin», dvs. Jesu. El.: «hans», dvs. Guds.
Bokst.: «Den værende (eksisterende)». Gr.: ho on. Se fotn. til 2Mo 3:14.
El.: «A og Å». Gr.: τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ (to Ạlfa kai to O[mẹga]), første og siste bokstav i det gr. alfabetet; SyhJ22: «Alef og Taw».
Se tillegget, 1D.
«Den Allmektige». Gr.: ho pantokrạtor; lat.: Omnịpotens; J18(hebr.): ’El Sjaddai, «Gud Den Allmektige»; J17,22(hebr.): ’Elohẹ tseva’ọth, «hærstyrkenes Gud». Se fotn. til Rut 1:20, «Den Allmektige».
«jeg hadde . . . vitnet». Bokst.: «vitnesbyrdet». Gr.: ten martyrịan; lat.: testimọnium.
«fordi jeg hadde talt om Gud og vitnet om Jesus». Bokst.: «på grunn av Guds ord (ordet om Gud) og Jesu vitnesbyrd (vitnesbyrdet om Jesus)».
«Ved inspirasjon». El.: «I ånd». Gr.: en pneumati; lat.: in spịritu.
«Ved inspirasjon kom jeg til å være på Herrens dag». El.: «Jeg kom til å være under inspirasjon på Herrens dag».
«Første», אVgSyh; A: «Førstefødte».
«Hades», אA; SyhJ7,8,13,16⁠–18,22: «Sjeol». Se tillegget, 4B.
El.: «er».
El.: «sendebud».