Vakttårnets bibelskole Gilead har spilt en viktig rolle når det gjelder å nå mennesker over hele verden med budskapet om sannheten. I denne videoen får du se misjonærer som får opplæring, og som blir sendt ut like til jordens ender med et godt budskap for alle mennesker.