Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Introduksjonsvideoer til Bibelens bøker

Fakta om hver av Bibelens bøker

Introduksjon til Esra

Jehova holder løftet om å utfri sitt folk fra fangenskapet i Babylon og gjenopprette sann tilbedelse i Jerusalem.

Introduksjon til Nehemja

Bibelboken Nehemja lærer alle sanne tilbedere for Gud i dag noe viktig.

Introduksjon til Ester

De dramatiske hendelsene på Esters tid vil styrke din tro på at Jehova har makt til å utfri sitt folk fra prøvelser i dag.

Introduksjon til Job

Alle som elsker Jehova, kommer til å bli prøvd. Beretningen om Job overbeviser oss om at vi kan fortsette å være trofaste og forsvare Jehovas overherredømme.

Introduksjon til Salmene

Salmenes bok forsvarer Jehovas overherredømme, hjelper og trøster dem som elsker ham, og viser hvordan verden skal forandres ved hjelp av hans rike.

Introduksjon til Ordspråkene

Få veiledning om praktisk talt enhver side ved livet – fra arbeidsliv til familieforhold.

Introduksjon til Forkynneren

Kong Salomo framhever ting som virkelig betyr noe i livet, og stiller dem opp som en kontrast til ting som er i strid med Guds visdom.

Introduksjon til Høysangen

Den sjulamittiske jentas ubrytelige kjærlighet til en gjeter blir beskrevet som «Jahs flamme». Hvorfor?

Introduksjon til Jesaja

Jesajas bok inneholder sanne profetier som kan styrke din tillit til Jehova som den som oppfyller løfter, og som vår frelses Gud.

Introduksjon til Jeremia

Den trofaste Jeremia holdt fast ved sitt oppdrag som profet trass i store vanskeligheter. Tenk over hva hans eksempel kan bety for de kristne i dag.

Introduksjon til Klagesangene

Klagesangene ble skrevet av Jeremia. Jeremia forteller om sin sorg over at Jerusalem var blitt ødelagt, og han viser hvordan anger fører til tilgivelse.

Introduksjon til Esekiel

Esekiel utførte ydmykt og modig sin gudgitte oppgave, uansett hvor vanskelig det var. Han er et uvurderlig eksempel for oss i dag.

Introduksjon til Daniel

Daniel og vennene hans var trofaste mot Jehova under alle de prøvelsene de møtte. Deres eksempel og oppfyllelsen av profetier i Daniels bok kan være til hjelp for oss nå i endens tid.

Introduksjon til Matteus

Få et overblikk over denne bibelboken, det første av de fire evangeliene.

Introduksjon til Markus

Selv om Markus’ evangelium er det korteste av evangeliene, gir det et innblikk i Jesu framtidige styre som Konge i Guds rike.

Introduksjon til Lukas

Hvilken informasjon er det som bare kommer fram i Lukasevangeliet?