Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Introduksjonsvideoer til Bibelens bøker

Fakta om hver av Bibelens bøker

Introduksjon til Esra

Jehova holder løftet om å utfri sitt folk fra fangenskapet i Babylon og gjenopprette sann tilbedelse i Jerusalem.

Introduksjon til Nehemja

Bibelboken Nehemja lærer alle sanne tilbedere for Gud i dag noe viktig.

Introduksjon til Ester

De dramatiske hendelsene på Esters tid vil styrke din tro på at Jehova har makt til å utfri sitt folk fra prøvelser i dag.

Introduksjon til Job

Alle som elsker Jehova, kommer til å bli prøvd. Beretningen om Job overbeviser oss om at vi kan fortsette å være trofaste og forsvare Jehovas overherredømme.

Introduksjon til Salmene

Salmenes bok forsvarer Jehovas overherredømme, hjelper og trøster dem som elsker ham, og viser hvordan verden skal forandres ved hjelp av hans rike.

Introduksjon til Ordspråkene

Få veiledning om praktisk talt enhver side ved livet – fra arbeidsliv til familieforhold.

Introduksjon til Forkynneren

Kong Salomo framhever ting som virkelig betyr noe i livet, og stiller dem opp som en kontrast til ting som er i strid med Guds visdom.

Introduksjon til Høysangen

Den sjulamittiske jentas ubrytelige kjærlighet til en gjeter blir beskrevet som «Jahs flamme». Hvorfor?

Introduksjon til Jesaja

Jesajas bok inneholder sanne profetier som kan styrke din tillit til Jehova som den som oppfyller løfter, og som vår frelses Gud.

Introduksjon til Jeremia

Den trofaste Jeremia holdt fast ved sitt oppdrag som profet trass i store vanskeligheter. Tenk over hva hans eksempel kan bety for de kristne i dag.

Introduksjon til Klagesangene

Klagesangene ble skrevet av Jeremia. Jeremia forteller om sin sorg over at Jerusalem var blitt ødelagt, og han viser hvordan anger fører til tilgivelse.

Introduksjon til Esekiel

Esekiel utførte ydmykt og modig sin gudgitte oppgave, uansett hvor vanskelig det var. Han er et uvurderlig eksempel for oss i dag.

Introduksjon til Daniel

Daniel og vennene hans var trofaste mot Jehova under alle de prøvelsene de møtte. Deres eksempel og oppfyllelsen av profetier i Daniels bok kan være til hjelp for oss nå i endens tid.

Introduksjon til Hosea

Hoseas profeti lærer oss som lever nå, viktige ting om Jehovas barmhjertighet overfor syndere som angrer, og om hva slags tilbedelse han krever.

Introduksjon til Joel

Joel profeterte om den kommende «Jehovas dag» og viste hva som var nøkkelen til å overleve. Hans profeti er av enda større betydning i dag.

Introduksjon til Amos

Jehova brukte denne ydmyke mannen til å utføre et viktig arbeid. Hvilke verdifulle ting kan vi lære av Amos?

Introduksjon til Obadja

Det er den korteste boken i De hebraiske skrifter. Profetien gir håp og forsikrer oss om at Jehovas kongedømme er rettmessig og skal bestå for evig.

Introduksjon til Jona

Denne profeten tok imot korrigering, fullførte oppdraget sitt og lærte noe viktig om Guds lojale kjærlighet og barmhjertighet. Det han erfarte, vil gjøre inntrykk på deg.

Introduksjon til Mika

Denne inspirerte profetien kan styrke vår tillit til at Jehova bare krever av oss det som er rimelig og til vårt eget beste.

Introduksjon til Nahum

Profetien gir oss tillit til at Jehova alltid oppfyller sitt ord, og til at han trøster alle som lengter etter fred og frelse under hans rike.

Introduksjon til Habakkuk

Vi kan ha tillit til at Jehova alltid vet når og hvordan det er best å redde sitt folk.

Introduksjon til Sefanja

Hvorfor bør vi ikke tenke at Jehovas dag ikke kommer?

Introduksjon til Haggai

Denne profetien understreker hvor viktig det er å sette tilbedelsen av Gud foran personlige interesser.

Introduksjon til Sakarja

En rekke inspirerte syner og profetier styrket Guds folk i gammel tid. Disse profetiene forsikrer også oss om Jehovas støtte.

Introduksjon til Malaki

Det er en profeti om Guds evige prinsipper og hans kjærlighet og barmhjertighet. Profetien lærer oss dessuten noe viktig som også gjelder vår tid.

Introduksjon til Matteus

Få et overblikk over denne bibelboken, det første av de fire evangeliene.

Introduksjon til Markus

Selv om Markus’ evangelium er det korteste av evangeliene, gir det et innblikk i Jesu framtidige styre som Konge i Guds rike.

Introduksjon til Lukas

Hvilken informasjon er det som bare kommer fram i Lukasevangeliet?

Introduksjon til Johannes

Johannes’ beretning framhever Jesu kjærlighet til menneskeheten, hvor ydmyk Jesus var, og at han er Messias, Kongen i Guds rike.