Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

Jehovas vitner – aktive i troen, del 1: Ut av mørket

Bibelstudentene måtte ha stor tro for å bryte ut av det mørke som var en følge av århundrer med falsk religion. Men de var modige og nidkjære lysbærere. Se hvor modige og lojale de var, og hvordan Jehova ledet dem «fra mørke til sitt underfulle lys».