Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Personvernpolicy

Personvernpolicy

Basert på prinsipper i Bibelen respekterer organisasjonen Jehovas vitner andres rett til privatliv. Organisasjonen erkjenner nødvendigheten av åpen og tydelig kommunikasjon og innhenting av personopplysninger og sensitiv informasjon for å dekke Jehovas vitners behov, for å utføre organisasjonens religiøse og veldedige virksomhet og for å sikre informasjonssikkerheten. (Ordspråkene 15:22; 25:9) Konfidensialitet er svært viktig. – Ordspråkene 20:19.

Noen land har innført lover for personvern for å beskytte individets rett til privatliv. Organisasjonen Jehovas vitner har lang tradisjon når det gjelder å respektere personvernrettigheter, også før innføringen av slike personvernlover. Organisasjonen Jehovas vitner vil fortsette å beskytte mottatt informasjon i samsvar med organisasjonens mangeårige praksis, slik det blir beskrevet her.

Gyldighetsområde

Denne policyen gjelder hele organisasjonen, representert ved avdelingskontorer over hele verden.

Målsettinger og strategi

Organisasjonen Jehovas vitner behandler personopplysninger i tråd med disse prinsippene:

 1. Personopplysninger vil bli behandlet på en riktig og lovformelig måte.

 2. Personopplysninger vil bli innhentet, behandlet og brukt kun i den grad det er nødvendig for å utføre Jehovas vitners religiøse og veldedige formål.

 3. Personopplysninger skal være korrekte og holdes oppdatert. Alle feil vil bli rettet så snart organisasjonen blir gjort oppmerksom på dem.

 4. Personopplysninger blir kun oppbevart så lenge det er nødvendig for organisasjonens legitime formål.

 5. Vi vil gjøre alt vi kan for å respektere individets personvern.

 6. Nødvendige tekniske og organisasjonsmessige tiltak vil bli gjennomført for å hindre uautorisert eller ulovlig avsløring av personopplysninger. Alle personopplysninger som oppbevares elektronisk, blir oppbevart på sikrede datamaskiner, som bare autoriserte brukere har tilgang til. Kontorer er låst etter kontortid, og bare autorisert personell har tilgang.

 7. Personopplysninger vil ikke bli delt mellom avdelingskontorer med mindre det er nødvendig for å utføre organisasjonen Jehovas vitners religiøse eller veldedige formål, noe som alle Jehovas vitner har gitt sitt samtykke til ved deres frivillige avgjørelse om å bli og identifisere seg som et Jehovas vitne.

Personens rettigheter

 1. En persons rett til å få beskyttet ens personopplysninger og sensitive informasjon og til å få rettet eller slettet slik informasjon blir gitt i samsvar med Jehovas vitners retningslinjer i denne policyen.

 2. Enhver som kommer med en forespørsel i denne forbindelse, må kunne dokumentere sin identitet.

 3. Hvis en person ber om tilgang til, retting av eller sletting av personopplysninger eller sensitiv informasjon om seg selv, vil organisasjonen grundig vurdere forespørselen ved å veie personens interesser i å få tilgang til, rette eller slette dataene opp mot organisasjonens juridiske religiøse interesser, deriblant om det å innvilge forespørselen setter organisasjonens religionsfrihet i fare.

 4. Organisasjonen er interessert i å ha oppdatert informasjon om en persons status som et av Jehovas vitner. Å slette slik informasjon ville være i strid med organisasjonens religiøse tro og praksis.

Klagerett

Hvis en person mener at hans rettigheter er blitt krenket, kan han klage til utvalget ved avdelingskontoret i form av et personlig brev. Brevet må være sendt innen tre uker etter hendelsen som danner grunnlaget for klagen.