NEW YORK – Jehovas vitner arbeider stadig for å gjøre Bibelen tilgjengelig for så mange som mulig. I den forbindelse utgir de nå en stor utgave av den reviderte engelske Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter. Ifølge planene vil denne utgaven, som blir trykt i USA og Japan, få et samlet førsteopplag på 424 000.

Vitnene presenterte den reviderte engelske Ny verden-oversettelsen i vanlig størrelse på et spesielt møte som ble overført til 31 land den 5. og 6. oktober 2013. Revisjonen av 2013 er den mest omfattende oppdateringen av denne oversettelsen siden 1984. Den 7. oktober 2013 gjorde vitnene denne bibeloversettelsen tilgjengelig i en app som fungerer på flere plattformer. Denne appen, JW Library, er allerede lastet ned nesten 1,4 millioner ganger. Den reviderte engelske Ny verden-oversettelsen er også tilgjengelig i forskjellige elektroniske formater på nettstedet www.jw.org.

Den reviderte engelske Ny verden-oversettelsen i alle formater inneholder nesten 60 000 krysshenvisninger, som hjelper leserne til å forstå sammenhengen i de bibelske beretningene bedre. Oversettelsen omfatter også illustrasjoner i farger, kart over bibelske land og oversikter som viser detaljer fra dagliglivet i bibelsk tid. Et tillegg forklarer blant annet hvilke prinsipper som er fulgt i arbeidet med bibeloversettelsen, og det gir historiske opplysninger om hvordan Bibelen ble skrevet, og hvordan den er blitt bevart.

Allerede i 1984-utgaven av Ny verden-oversettelsen stod Guds personlige navn omkring 7000 ganger i bibelteksten. Men revisjonen av 2013 reflekterer også nyere forskning om hvor Guds navn forekommer i de eldste bibelhåndskriftene. På grunnlag av nye undersøkelser av Dødehavsrullene og andre gamle håndskrifter er Guds navn tatt med ytterligere seks ganger i den reviderte oversettelsen – i Dommerne 19:18; 1. Samuelsbok 2:25; 6:3; 10:26; 23:14; 23:16. Tillegget behandler også bruken av Guds navn på hebraisk og gresk i fortiden og hvordan navnet er brukt i bibeloversettelser på en rekke moderne dialekter og språk.

Jehovas vitner har trykt, distribuert og oversatt Ny verden-oversettelsen i mange år, og oversettelsen har godt ord på seg blant fagfolk på grunn av sin nøyaktighet. Denne oversettelsen forelå i sin helhet på engelsk i 1961. I 1963 rapporterte The New York Times at Ny verden-oversettelsen ville bli utgitt på ytterligere seks språk, noe som var blitt opplyst på vitnenes stevne på Yankee Stadium. Siden da har Jehovas vitner utgitt denne oversettelsen på over 120 språk. Den komiteen som står bak Ny verden-oversettelsen, bestemte seg for noen år siden for å utarbeide en revidert oversettelse. Formålet var å oppdatere språkbruken og klargjøre en del bibelske uttrykk og dermed gjøre bibelteksten lettere å lese og forstå. Den reviderte engelske Ny verden-oversettelsen reflekterer de framskritt som er gjort i forbindelse med bibeloversettelse i de senere år.

«Det var en stor glede å få de første utgavene av Ny verden-oversettelsen for over 50 år siden, og det er en enda større glede å få den nye, reviderte utgaven», sier J.R. Brown, en talsmann for Jehovas vitner ved deres hovedkontor. «Vi ønsker å gjøre De hellige skrifter forståelig for alle ved å bruke et språk som er nøyaktig, verdig og oppdatert.»

Mediekontakt:

Internasjonalt: J.R. Brown, Office of Public Information, tlf. +1 718 560 5000