Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

1. NOVEMBER 2016
USA

Jehovas vitner reparerer 60 år gammel demning i Warwick

Jehovas vitner reparerer 60 år gammel demning i Warwick

NEW YORK – I august 2016 fullførte Jehovas vitner byggingen av sitt nye internasjonale hovedkontor, som ligger i Warwick i staten New York. I forbindelse med byggingen har vitnene også fullført rehabiliteringen av demningen ved Blue Lake, med hjelp fra SUEZ Water New York Inc.

Kort tid etter at vitnene i 2009 hadde kjøpt den eiendommen de skulle bygge på, la de planer om å oppgradere den svært forfalne demningen ved Blue Lake. Demningen (avbildet ovenfor, i forgrunnen) ligger rett ved siden av vitnenes nye hovedkontor og demmer opp Blue Lake (også kalt Sterling Forest Lake). Under en inspeksjon konstaterte miljøvernmyndigheter at demningen lekket vann, og at utløpsventilen var ødelagt. Ettersom boligområdet The Woodlands at Tuxedo, som består av 195 boliger, ligger bare cirka en kilometer fra Blue Lake, mente miljøvernmyndighetene at demningen var en høyrisikodemning.

Jehovas vitners nye internasjonale hovedkontor ligger rett ved Blue Lake-demningen (til høyre for bygningene).

Jeffrey Hutchinson, tidligere parksjef i Sterling Forest State Park.

«Det var tydelig at demningen lakk», forklarer Jeffrey Hutchinson, daværende parksjef i Sterling Forest State Park, «og hvis den bestemte seg for å gi etter, kunne det ha fått alvorlige konsekvenser. Alle boligene i The Woodlands, eller i hvert fall de fleste av dem, kunne ha blitt skylt bort.»

Robert R. Werner, styrelederen i The Woodlands at Tuxedo Homeowners Association, sier: «Jeg mener at hvis Jehovas vitner ikke hadde stilt opp, ville dette prosjektet helt klart ikke ha blitt gjennomført før konstruksjonen hadde sviktet. Hvis det hadde skjedd, kunne både liv og eiendom ha gått tapt.»

Boligområdet The Woodlands at Tuxedo (øverst til venstre) ligger cirka en kilometer fra Jehovas vitners internasjonale hovedkontor (nederst til høyre) og Blue Lake-demningen.

«I 2011 sviktet demningen ved Echo Lake, som ligger under 50 kilometer fra Blue Lake, og deler av East Village i Tuxedo ble utslettet», sier Hutchinson. Det ble anslått at over 350 millioner liter vann fosset nedover Ramapo River da Echo Lake-demningen brast. Echo Lake har et overflateareal på 52 mål – mindre enn en åttendedel av arealet til Blue Lake, som er på 465 mål.

Blue Lake-demningen, som ble bygd i 1956, ligger på østsiden av innsjøen og besto opprinnelig av to deler: en jorddemning og et overløp i betong. Og en sikkerhetsventil, som skulle brukes til å senke vannstanden hvis det oppsto et nødstilfelle, ble installert på bunnen av sjøen.

Richard Devine, ordstyreren for Jehovas vitners byggeprosjektutvalg for Warwick, sier: «Vi er glade for at prosjektet med rehabiliteringen av demningen var vellykket, og vi satte absolutt pris på hjelpen fra SUEZ Water. Byggeteamet vårt forsterket demningen, byttet ut den gamle, ødelagte ventilen, laget et reserveoverløp og laget betongsidene på hovedoverløpet høyere og mer solide. Nå som prosjektet er fullført, oppfyller demningen sikkerhetskravene.»

Hutchinson oppsummerer helhetsinntrykket sitt av vitnene og arbeidet deres på prosjektet ved å si: «Dere gjør mye godt for lokalsamfunnene og hjelper til der dere kan. Byggearbeidet deres er av høyeste kvalitet og miljøvennlig.»

Mediekontakt:

David A. Semonian, Office of Public Information, tlf. +1 718 560 5000

 

Noen Jehovas vitner fjerner den ødelagte utløpsventilen fra bunnen av Blue Lake. Den nye ventilen vil på en sikker måte senke vannstanden når det blir flom.

En ny rist blir installert på bunnen av sjøen. Den vil hindre store gjenstander i å bli sugd inn i utløpsventilen når den blir åpnet.

Noen Jehovas vitner utvider hovedoverløpet. Overskuddsvann fra Blue Lake renner over hovedoverløpet og ut i en elv i nærheten.

Noen Jehovas vitner lager betongsidene på hovedoverløpet en drøy meter høyere og tetter sprekkene.

Fyllmasse av dårlig kvalitet blir erstattet med fyllmasse spesielt beregnet på dette formålet. For å forsterke demningen måtte man bruke cirka 19 000 kubikkmeter masse.

En hjullaster jevner og komprimerer fyllmassen.

Et team la på matjord og sådde gress for at demningen skulle passe inn i terrenget.