Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

9. NOVEMBER 2012
USA

Orkanen Sandy herjer østkysten av USA

Orkanen Sandy herjer østkysten av USA

NEW YORK – Den 29. oktober 2012 førte orkanen Sandy til store ødeleggelser i mange områder langs østkysten av USA. Jehovas vitner samarbeider med de lokale myndighetene for å hjelpe sine trosfeller og andre katastrofeofre.

Det bor omtrent 200 000 Jehovas vitner i de statene som ble direkte berørt av orkanen. Blant de vitnene som bor i de hardest rammede områdene, er det ikke meldt om noen omkomne, men to har fått mindre skader. I Georgia ble et barn av to som er tilknyttet en av Jehovas vitners menigheter, alvorlig skadet av en gren som brakk på grunn av den sterke vinden. I skrivende stund er barnets tilstand fortsatt kritisk. Familien får mye hjelp og støtte fra Jehovas vitner i området og fra andre som har hørt om ulykken i mediene.

Orkanen slo ut telenettet i mange områder. Når det er reparert, vil det bli mulig å få en mer nøyaktig oversikt over skadeomfanget.

Foreløpige rapporter fra Jehovas vitners avdelingskontor i USA sier at av dem som tjener der, er det ingen omkomne og bare én som har fått mindre skader. Orkanen gjorde relativt liten skade på bygningene til Jehovas vitners hovedkontor i Brooklyn i New York. Den sterke vinden rev med seg en del av en fasade, men ingen ble skadet av dette. Det var strømbrudd på avdelingskontorets komplekser i Patterson og Wallkill i staten New York, så disse fikk i en periode strøm fra generatorer. Anlegget i Warwick kjøres imidlertid fortsatt på generator. Orkanen slo dessuten ut telenettet ved disse kompleksene.

Foreløpige rapporter viser også at 12 av Jehovas vitners møtelokaler, kalt Rikets saler, fikk store skader på grunn av oversvømmelser eller kraftig vind, og at 219 av vitnenes hjem fikk alvorlige skader, 169 moderate skader og 710 mindre skader. Flere team av Jehovas vitner i disse områdene er organisert for å gi katastrofehjelp, og de samarbeider med de lokale myndighetene for å dekke akutte behov som deres trosfeller og andre ofre har.

Før orkanen ble Jehovas vitners menigheter oppfordret til å utarbeide en sikker evakueringsplan. Flere enn 1100 Jehovas vitner ble evakuert i forkant av uværet. Andre vitner åpner hjemmene sine for å gi husly til trosfeller som har blitt hjemløse, eller som ikke kan bo hjemme fordi strømmen ikke vil komme tilbake med det første.

Frivillige blant Jehovas vitner jobber iherdig for å dekke behovene til sine trosfeller og kommer til å fortsette med det så lenge det er nødvendig. «Vi føler virkelig med alle ofrene for denne store katastrofen», sier J.R. Brown, en talsmann ved Jehovas vitners hovedkontor. «Vi er glade for at vi har mulighet til å hjelpe andre, spesielt de av våre brødre og søstre i troen som ble hardt rammet av orkanen. Vi tenker på dem og ber for dem.»

Mediekontakt:

J.R. Brown, tlf. +1 718 560 5000