Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

12. SEPTEMBER 2014
TYSKLAND

Minnemarkering i Sachsenhausen til ære for et av Jehovas vitner som ble henrettet av nazistene

Minnemarkering i Sachsenhausen til ære for et av Jehovas vitner som ble henrettet av nazistene

SELTERS, Tyskland – Den 16. september 2014 vil Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten ha et spesielt arrangement for å markere at det er 75 år siden henrettelsen av August Dickmann i Sachsenhausen konsentrasjonsleir. Han var den første militærnekteren som ble offentlig henrettet av nazistene under den andre verdenskrig.

August Dickmann, cirka 1936

I oktober 1937 ble August Dickmann sendt til Sachsenhausen konsentrasjonsleir på grunn av sine trosoppfatninger som et av Jehovas vitner. I 1939, tre dager etter at den andre verdenskrig brøt ut, gav Gestapo ham beskjed om å underskrive et militært identitetskort, noe som ville ha betydd at han var innrullert i den tyske hæren. Da han nektet å gjøre det, ble han satt i isolat, og leirkommandanten bad lederen for SS om tillatelse til å henrette ham mens alle de andre fangene i leiren så på. Den 15. september 1939 ble flere hundre Jehovas vitner, deriblant Augusts bror Heinrich, tvunget til å se på henrettelsen. To dager senere meldte The New York Times fra Tyskland: «August Dickmann, 29 år gammel, . . . er blitt skutt av en eksekusjonspelotong.» Avisen skrev videre at han var blitt dømt for å ha nektet militærtjeneste «på grunn av sin religiøse samvittighet».

Den 18. september 1999 ble en plakett til minne om de over 890 Jehovas vitner som var fanger i Sachsenhausen, satt opp på den ytre muren til denne tidligere konsentrasjonsleiren. I tillegg ble det avduket en minnetavle til ære for August Dickmann.

Denne 75-årsmarkeringen vil begynne ved minnetavlen over August Dickmann, og deretter vil det bli holdt taler i det tidligere fangekjøkkenet. Historikeren og forfatteren Detlef Garbe, som er leder for museet ved konsentrasjonsleiren Neuengamme (KZ-Gedenkstätte Neuengamme), vil være gjesteforeleser.

Mediekontakter:

Internasjonalt: J.R. Brown, Office of Public Information, tlf. +1 718 560 5000

Tyskland: Wolfram Slupina, tlf. +49 6483 41 3110