SELTERS, Tyskland – Et minnesmerke til ære for avdøde Max Liebster ble avduket 21. juni 2013 i Lautertal-Reichenbach. Han var et av Jehovas vitner og satt over fem år i nazistenes konsentrasjonsleirer. Borgermesteren og andre myndighetspersoner avduket minnesmerket i en seremoni. Noen av dem som var til stede, var lokale innbyggere og enken etter Max, Simone Liebster, som også er et Jehovas vitne.

I 1939, under Hitlers naziregime, ble Max Liebster arrestert av Gestapo fordi han var jøde og bodde i Tyskland. Deretter satt han i fem forskjellige konsentrasjonsleirer: Sachsenhausen, Neuengamme, Auschwitz, Buna og Buchenwald. Åtte medlemmer av hans familie døde i leirene. Blant dem var hans far, og Max bar selv liket av ham til krematoriet i Sachsenhausen.

I konsentrasjonsleirene ble Max kjent med medfanger som var Jehovas vitner. Da han fikk friheten tilbake i 1945, ble han døpt som et av Jehovas vitner. Ifølge en av bronseplatene på minnesmerket var det Liebsters tro som gav ham «styrke og vilje til å overleve». Han døde i 2008, 93 år gammel.

På invitasjonen til avdukningsseremonien ble det sagt at Max Liebster «var fullstendig overbevist om at kristne verdier kan få fram det beste i mennesker». Wolfram Slupina, en pressetalsmann for Jehovas vitner i Tyskland, sier: «Vi er glade for at man nå hedrer minnet om en av våre mange trosfeller som på grunnlag av sin samvittighet modig tok et fast standpunkt mot religiøs intoleranse. Dette minnesmerket vitner virkelig om den kraften Bibelens budskap om fred og enhet har, et budskap som Jehovas vitner går inn for å være lojale mot.»

Mediekontakter:

Internasjonalt: J.R. Brown, tlf. +1 718 560 5000

Tyskland: Wolfram Slupina, tlf. +49 6483 41 3110