Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

16. JULI 2015
TYSKLAND

Myndighetene hedrer far og sønn som hjalp tre menn ut av brennende bil

Myndighetene hedrer far og sønn som hjalp tre menn ut av brennende bil

Jorim, Christiane og Andreas Bonk. Under seremonien lå Andreas på sykehus av grunner som ikke hadde med ulykken å gjøre.

SELTERS, Tyskland – Den 16. april 2015 ble en gruppe personer, deriblant Andreas Bonk, som er et av Jehovas vitner, og hans sønn Jorim, tildelt utmerkelser fordi de hadde vært med på å redde livet til tre personer som satt fast i en brennende bil etter en ulykke. Innenriksministeren i delstaten Baden-Württemberg, sørvest i Tyskland, var til stede under seremonien der utmerkelsene ble delt ut. Det samme var to borgermestere fra Obersulm og Waiblingen, hjembyene til dem som fikk utmerkelsene. Innenriksminister Reinhold Gall (nummer tre fra høyre på øverste bilde) tildelte Andreas Bonk delstaten Baden-Württembergs medalje for livredning (Lebensrettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg). Andreas Bonks kone, Christiane (foran til venstre på øverste bilde), mottok medaljen på hans vegne, siden han av grunner som ikke hadde med ulykken å gjøre, var innlagt på sykehus da seremonien fant sted. Under den samme seremonien fikk Jorim Bonk (i midten på øverste bilde) et æresdiplom (Ehrungsurkunde) av borgermesteren i Obersulm, Tilman Schmidt (lengst til venstre på øverste bilde).

Den 11. mai 2014 var Andreas og Jorim Bonk på vei til et stort møte for bibelsk undervisning arrangert av Jehovas vitner, der Andreas skulle holde en tale. På motorveien kom de til et ulykkessted der fire amerikanske soldater satt fast i en brennende bil som lå på siden. Andreas og Jorim Bonk og to andre stoppet for å hjelpe. Andreas risikerte livet for å hjelpe passasjerene ut av den brennende bilen før politi, brannvesen og ambulanse kom til stedet. Dessverre døde en av soldatene. Ifølge avisen Sulmtaler Woche sa innenriksminister Gall til redningspersonene: «Dere handlet modig og tappert og uten tanke for dere selv.» Borgermester Schmidt la til: «Vi, innbyggerne i Obersulm, er stolte av dere.»

Bilde fra ulykkesstedet.

Andreas Bonk forklarte hva som motiverte ham til å utføre denne modige handlingen. Han sa: «Jeg stoppet ved ulykkesstedet på grunn av omtanke for mine medmennesker. Jeg mener at alle liv er verdifulle. ... Hvis jeg eller noen i familien min noen gang skulle komme opp i en slik situasjon, håper jeg at andre ville være modige og samvittighetsfulle nok til å trå til for å hjelpe.» Jorim la til: «Det er viktig at vi ikke overser dem som trenger hjelp.»

Seremonien fant sted i rådhuset i Obersulm. Den tyske avisen STIMME.de fortalte om seremonien og skrev at borgermesteren i Waiblingen, Andreas Hesky (nummer to fra høyre på øverste bilde), sa: «Dere kan virkelig være stolte over det dere har gjort. Byen Waiblingen er stolte over å ha slike innbyggere. Dere er forbilder for samfunnet vårt.»

Mediekontakter:

Internasjonalt: J.R. Brown, Office of Public Information, tlf. +1 718 560 5000

Tyskland: Wolfram Slupina, tlf. +49 6483 41 3110