Jehovas vitner hjelper trosfeller og andre på Sri Lanka som ble rammet av oversvømmelser og jordskred etter et kraftig regnvær som begynte 26. mai, og som gjorde store skader i den sørlige og vestlige delen av landet. Det er kommet meldinger om at over 200 mennesker er omkommet, og at mer enn 77 000 har måttet forlate hjemmene sine.

Jehovas vitners avdelingskontor på Sri Lanka har opprettet to nødhjelpsutvalg for å ivareta de umiddelbare behovene til de over 100 Jehovas vitner som har blitt rammet av oversvømmelsene. Nødhjelpsutvalgene sørger blant annet for at de får mat og et sted å bo. Det er ikke meldt om at noen Jehovas vitner har mistet livet.

Jehovas vitners styrende råd legger til rette for nødhjelpsarbeid fra vitnenes internasjonale hovedkontor i Warwick i staten New York og bruker økonomiske midler som er gitt til vitnenes verdensomfattende arbeid.

Mediekontakter:

Internasjonalt: David A. Semonian, Office of Public Information, tlf. +1 845 524 3000

Sri Lanka: Nidhu David, tlf. +94 11 2930 444