Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

14. FEBRUAR 2014
SØR-KOREA

Folks syn på militærnekting av samvittighetsgrunner har endret seg i Sør-Korea

Folks syn på militærnekting av samvittighetsgrunner har endret seg i Sør-Korea

SEOUL, Sør-Korea – Ifølge en nyere meningsmåling er det nå flere koreanere som er for at regjeringen skal tilby alternativ tjeneste til dem som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Meningsmålingen ble gjennomført fra 4. til 7. november 2013 og omfattet 1211 koreanske menn og kvinner. Den viste at 68 prosent mener det er bedre å la militærnektere utføre alternativ tjeneste enn å fengsle dem. Dette resultatet viser at det har skjedd en betydelig endring i opinionen, for i en lignende meningsmåling i 2008 var bare 29 prosent for alternativ tjeneste.

Det ser ut til at også noen i de juridiske kretser i Sør-Korea ønsker at det skal finnes et alternativ til fengsling for dem som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner. I lederartikkelen «Dilemmaet omkring militærnekting av samvittighetsgrunner» skrev professor Han In-seop ved det juridiske fakultetet ved nasjonaluniversitetet i Seoul: «Det finnes nesten ingen dommer som vil mene at disse militærnekterne gjør seg skyldig i en moralsk forbrytelse eller en forbrytelse mot samfunnet. Samvittighetsnektere blir ikke engang varetektsfengslet, for man er ikke redd for at de skal flykte. For hver domfellelse sitter dommerne igjen med en følelse av ubehag.»

Dette menneskerettighetsspørsmålet ble nylig belyst i en uavhengig film produsert av Sør-Koreas nasjonale menneskerettighetskommisjon. Filmen inneholder en del kalt «Is-elven», som handler om et Jehovas vitne som nekter militærtjeneste. Regissøren sa at han bestemte seg for å lage filmen da han fikk vite at hundrevis av Jehovas vitner blir fengslet hvert år for å nekte militærtjeneste. En rapport fra FNs menneskerettighetsråd som ble publisert i juni 2013, viser at 93 prosent av alle Jehovas vitner verden over som er fengslet for å nekte militærtjeneste, befinner seg i Sør-Korea.

Mediekontakter:

Internasjonalt: J.R. Brown, tlf. +1 718 560 5000

Sør-Korea: Dae-il Hong, tlf. +82 31 690 0055