FNs menneskerettighetskomité avgjorde den 25. oktober 2012 at Sør-Korea må betale en passende erstatning til 388 militærnektere som er Jehovas vitner, for å ha krenket deres rettigheter. Sør-Korea er også blitt pålagt å slette deres kriminelle rulleblad. Denne avgjørelsen er helt i tråd med en lignende avgjørelse truffet 24. mars 2011 i favør av 100 andre Jehovas vitner i Sør-Korea som hadde blitt ilagt fengselsstraff fordi de av samvittighetsgrunner hadde nektet å gjøre militærtjeneste. Talsmann Dae-il Hong sier: «Disse avgjørelsene bør tilskynde Sør-Korea til å løslate de 733 unge sørkoreanske vitnene som for tiden er i fengsel.»

Mediekontakt:

Internasjonalt: J.R. Brown, tlf. +1 718 560 5000

Sør-Korea: Dae-il Hong, tlf. +82 10 3951 0835