Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Den russiske utgaven av Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter

18. NOVEMBER 2016
RUSSLAND

DEL 2

Eksperter kritiserer Russlands trussel om å forby Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter

Eksperter kritiserer Russlands trussel om å forby Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter

Dette er del 2 av 3 i en artikkelserie som bygger på eksklusive intervjuer med ansette eksperter innen religion, politikk og sosiologi og også med eksperter innen sovjetiske og postsovjetiske studier.

ST. PETERSBURG, Russland – Russiske myndigheter prøver å forby Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter, en bibeloversettelse utgitt av Jehovas vitner, ved å stemple den som «ekstremistisk».

Dr. Jekaterina Elbakjan

Hvis retten feller en dom i påtalemyndighetens favør, vil et eventuelt forbud mot Ny verden-oversettelsen ironisk nok «være et brudd på tilleggsbestemmelsen til artikkel 3 i den føderale loven om ekstremisme som Putin undertegnet høsten 2015», ifølge dr. Jekaterina Elbakjan, som er professor i sosiologi og ledelse av sosiale prosesser ved Moskvas akademi for arbeid og sosiale relasjoner. Tilleggsbestemmelsen til artikkel 3 sier rett ut: «Bibelen, Koranen, Tanakh og Kanjur og deres innhold og sitater fra dem kan ikke regnes som ekstremistisk materiale.»

Dr. Roman Lunkin

«Hvem kunne ha forestilt seg at det å vedta en lov som gir visse hellige tekster immunitet, skulle utløse et forbud mot andre hellige tekster?» sier dr. Roman Lunkin, leder for Senter for studier av religion og samfunn ved Europa-instituttet ved Det russiske vitenskapsakademi i Moskva. «De første som har blitt rammet, er Jehovas vitner og deres oversettelse av Bibelen.»

Dr. Jeffrey Haynes

Dr. Jeffrey Haynes, professor i politikk og leder for Senter for studium av religion, konflikt og samarbeid ved London Metropolitan universitet, sier: «Ettersom Russland er tilsluttet ICCPR [FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter], vil landets forsøk på å forby en slik bibel være et brudd på konvensjonene om religionsfrihet.»

Saken mot Ny verden-oversettelsen blir ført for byretten i Vyborg, som ligger 138 kilometer nordvest for St. Petersburg. Den 26. april 2016, på det innledende rettsmøtets andre dag, etterkom dommeren påtalemyndighetens begjæring om å utsette saken i påvente av en rettsbeordret analyse av Ny verden-oversettelsen. Jehovas vitner fikk ingen mulighet til å legge fram sitt forsvar, og retten ga oppdraget med å utarbeide analysen til Senter for sosiokulturelle ekspertstudier, nettopp det senteret som står bak de negative konklusjonene om Ny verden-oversettelsen som i utgangspunktet dannet grunnlaget for påtalemyndighetens påstand. Det at dette senteret igjen får i oppdrag å analysere Ny verden-oversettelsen, bryter med en presedens fastsatt av russisk høyesterett om at en sakkyndig skal erklæres inhabil hvis han tidligere har gitt uttrykk for sin mening om noe som behandles i retten.

Dr. Gerhard Besier

I mellomtiden har en rekke eksperter gitt uttrykk for at de har respekt for vitnenes oversettelse. Dr. Gerhard Besier, leder for Sigmund Neumann-instituttet for frihets- og demokratiforskning, sier for eksempel: «Ny verden-oversettelsen har fått mange lovord verden over fra bibelkyndige som representerer ulike religionssamfunn.»

Den Moskva-baserte organisasjonen SOVA Senter for informasjon og analyse sa i sin månedlige nyhetsrapport Misuse of Anti-Extremism for februar 2016: «Vi finner ikke noe som helst tegn til ekstremisme i Ny verden-oversettelsen.» Siden da har SOVA-senteret gjentatt sitt klare standpunkt mot Russlands handlemåte i nesten hver eneste månedlige rapport, blant annet i rapporten for juni 2016, hvor det uttalte: «Vi vil gjerne gjenta at vi betrakter forfølgelse av Jehovas vitner i Russland og forbud mot litteraturen deres og de lokale gruppene deres som religiøs diskriminering.»

Mediekontakter:

Internasjonalt: David A. Semonian, Office of Public Information, tlf. +1 718 560 5000

Russland: Jaroslav Sivulskij, tlf. +7 812 702 2691

 

Lær mer

NYHETSMELDINGER

Eksklusive intervjuer – eksperter kritiserer Russlands trussel om å forby Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter

Dette er del 2 av 3 i en artikkelserie som bygger på eksklusive intervjuer med ansette eksperter innen religion, politikk og sosiologi og også med eksperter innen sovjetiske og postsovjetiske studier.