Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

7. APRIL 2016
RUSSLAND

Russiske myndigheter truer med å stenge Jehovas vitners hovedkontor i Russland

Russiske myndigheter truer med å stenge Jehovas vitners hovedkontor i Russland

ST. PETERSBURG, Russland – Russiske myndigheter har nå trappet opp forfølgelsen av Jehovas vitner ved å true med å stenge vitnenes administrasjonssenter i Russland.

Riksadvokaten i Russland har sendt Jehovas vitner en formell advarsel datert 2. mars 2016. I brevet står det at «den religiøse foreningen vil bli avviklet» hvis ikke administrasjonssenteret sørger for at det innen to måneder blir slutt på de «lovbrudd» som styresmaktene kaller «ekstremistiske». Jaroslav Sivulskij, en talsmann for Jehovas vitner i Russland, sier at hvis det juridiske selskapet som Jehovas vitner i Russland bruker, blir avviklet, vil dette «innebære at alle eiendommer vi eier, blir beslaglagt, og i siste instans føre til at Jehovas vitners religiøse virksomhet blir forbudt i hele Russland».

Jehovas vitners administrasjonssenter i Russland

Ironisk nok går myndighetene til dette skrittet akkurat 25 år etter at Jehovas vitner første gang ble juridisk registrert i Russland. Administrasjonssenteret ble registrert 27. mars 1991, og det ble registrert på nytt 29. april 1999. Trusselen om å stenge Jehovas vitners hovedkontor i Russland, som ligger i tettstedet Solnetsjnoje, omkring fire mil nordvest for St. Petersburg, er det seneste eksemplet på styresmaktenes harde linje overfor vitnene. I løpet av det siste året har russiske myndigheter hindret vitnene i å importere sin religiøse litteratur og russiske bibler og har gjort Russland til det eneste landet i verden der Jehovas vitners offisielle nettsted, jw.org, er forbudt. «Lovene om anti-ekstremisme blir feilaktig anvendt på Jehovas vitners virksomhet i Russland», kommenterer Sivulskij. «Jehovas vitner bestrider disse avgjørelsene. Vi ønsker å kunne utøve vår religion i frihet og fortsette det fredelige bibelske undervisningsarbeidet vi har holdt på med i 125 år i Russland.»

Russiske myndigheter har imidlertid blitt mer og mer fiendtlig innstilt til Jehovas vitner, hovedsakelig på grunn av det som har blitt omtalt som det gjensidig fordelaktige forholdet mellom styresmaktene og den russisk-ortodokse kirke. Internasjonale nyhetsbyråer har rapportert at denne «nære alliansen mellom styresmaktene og den russisk-ortodokse kirke», slik The New York Times skrev, ser ut til å fyre opp under aggressive handlinger og under lovverk som har som formål å undertrykke virksomheten til både Jehovas vitner og andre religiøse minoriteter i Russland. Nyhetsbyrået Associated Press (AP) har meldt at styresmaktenes «tiltak mot Jehovas vitner i Russland også [har] gjort forkjempere for religionsfrihet urolige». Reuters har meldt at slike handlinger blir begått «mot Jehovas vitner og massevis av andre som blir fanget i det stadig større nettet av straffeforfølgelser som skjer under dekke av Russlands lov om anti-ekstremisme». I desember 2015 meldte London-avisen The Independent at Russlands lovverk skulle bidra til å «forebygge terrorangrep og ultranasjonalistisk vold». Men dette lovverket har også blitt brukt for «å forfølge medlemmer av slike fredelige trossamfunn» som Jehovas vitner, skrev den amerikanske nettavisen The Huffington Post 20. mars 2016. Jehovas vitner søker juridisk oppreisning både i russiske rettsinstanser og ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Den 25. mars 2016 meldte avisen The Moscow Times imidlertid at Russland har vedtatt en ny lov «som gir russiske domstoler rett til å tilsidesette avgjørelser truffet av internasjonale domstoler».

Besøkende i resepsjonen på administrasjonssenteret

Jehovas vitners administrasjonssenter i Russland organiserer og støtter et gratis bibelsk undervisningsprogram for folk i Russland. Erfarne medarbeidere ved senteret holder dessuten tett kontakt med Jehovas vitner i Russland som på frivillig basis gir hjelp til mennesker som er rammet av katastrofer. Det er mer enn 175 000 Jehovas vitner i Russland, og landet har over 146 millioner innbyggere.

David A. Semonian, en talsmann for Jehovas vitner ved vitnenes internasjonale hovedkontor i New York, sier: «Vi er svært skuffet over at styresmaktene i det hele tatt vil true med å stenge vårt avdelingskontor i Russland. Jehovas vitner og mange andre verden over følger nøye med på hvordan denne saken utvikler seg.»

Mediekontakter:

Internasjonalt: David A. Semonian, Office of Public Information, tlf. +1 718 560 5000

Russland: Jaroslav Sivulskij, tlf. +7 812 702 2691