Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

21. MARS 2017
RUSSLAND

Jehovas vitner mobiliserer til global kampanje mot forbud i Russland

Jehovas vitner mobiliserer til global kampanje mot forbud i Russland

NEW YORK – Fordi Jehovas vitner står i fare for å bli forbudt i Russland, reagerer de med en appell direkte til både Kreml og medlemmer av høyesterett gjennom en global brevskrivningskampanje. Jehovas vitners styrende råd inviterer de over 8 millioner Jehovas vitner verden over til å delta.

Den 15. mars 2017 ba det russiske justisdepartementet Russlands høyesterett om å stemple Jehovas vitners administrasjonssenter som ekstremistisk og oppløse det. Justisdepartementet krevde også at administrasjonssenterets virksomhet skulle forbys. Hvis høyesterett tar dette kravet til følge, vil Jehovas vitners nasjonale hovedkontor ved St. Petersburg bli stengt. I tillegg vil cirka 400 registrerte lokale religiøse organisasjoner bli oppløst, og dermed blir virksomheten til de over 2300 menighetene av Jehovas vitner i Russland erklært ulovlig. Staten kan da beslaglegge administrasjonssenterets eiendom og de lokale menighetenes møtelokaler rundt om i landet. Dessuten kan Jehovas vitner som enkeltpersoner bli straffeforfulgt bare for å delta i religiøs virksomhet. Det forventes at høyesterett treffer en avgjørelse i saken 5. april.

«Jehovas vitners styrende råd ønsker å skape større oppmerksomhet rundt denne kritiske situasjonen», sier David A. Semonian, en talsmann ved Jehovas vitners hovedkontor i USA. «Å straffeforfølge ikke-voldelige, lovlydige borgere som om de var terrorister, er helt klart en feilaktig anvendelse av ekstremismeloven. Denne forfølgelsen er helt og holdent basert på et falskt grunnlag.»

Det er ikke første gang Jehovas vitner gjennomfører en slik global kampanje. For nesten 20 år siden sendte Jehovas vitner brev for å forsvare sine trosfeller i Russland etter en svertekampanje som noen av regjeringsmedlemmene sto bak. Jehovas vitner har også gjennomført brevskrivningskampanjer for å få myndighetene til å slutte å forfølge Jehovas vitner i andre land, deriblant Jordan, Sør-Korea og Malawi.

«Det er absolutt ikke kriminelt å lese Bibelen, synge og be sammen med andre troende», sier David A. Semonian. «Vi håper at denne globale brevskrivningskampanjen vil påvirke russiske myndighetspersoner til å sette en stopper for denne urettferdige behandlingen av trosfellene våre.»

Mediekontakter:

Internasjonalt: David A. Semonian, Office of Public Information, tlf.: +1 845 524 3000

Russland: Jaroslav Sivulskij, tlf.: +7 812 702 2691

Skandinavia: Dag-Erik Kristoffersen, tlf. +47 64 92 68 00