Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

3. MARS 2014
RUSSLAND

Utvidet omtale: Forsøk på å forby JW.ORG mislyktes

Utvidet omtale: Forsøk på å forby JW.ORG mislyktes

ST. PETERSBURG, Russland – Jehovas vitner vant en viktig juridisk seier 22. januar 2014 da en ankedomstol omgjorde en tidligere avgjørelse i en lavere rettsinstans om å forby jw.org, det offisielle nettstedet til Jehovas vitner, i hele Russland.

Den regionale domstolen i Tver omgjorde den avgjørelsen som Tsentralnij distriktsdomstol hadde tatt 7. august 2013. Den regionale domstolen fastslo at distriktsdomstolen ikke hadde rett til å forby jw.org, fordi Jehovas vitner, som står bak nettstedet, ikke hadde fått mulighet til å avgi forklaring. Påtalemyndigheten i Tver hadde brakt saken inn for retten fordi jw.org inneholdt publikasjoner som russiske domstoler har erklært for å være «ekstremistiske». Så fort Jehovas vitner fikk vite om distriktsdomstolens avgjørelse, fjernet de disse publikasjonene fra jw.org i Russland. Den regionale domstolen i Tver bekreftet at Jehovas vitner har fulgt russiske lover, og opphevet forbudet.

Jehovas vitner bestrider gyldigheten av de avgjørelsene russiske domstoler har truffet om å erklære at noen av publikasjonene deres er «ekstremistiske», og har brakt flere klager inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol for å få omgjort disse avgjørelsene.

Grigorij Martynov, en talsmann for Jehovas vitner i Russland, sier: «Vi er glad for at dommerne så nytten av nettstedet vårt og mente at vi har gjort en tilfredsstillende innsats for å rette oss etter russiske domsavgjørelser. Vi vil fortsette å forsvare innholdet i publikasjonene våre og russiske borgeres rett til å ha full nytte av vårt bibelske undervisningsarbeid.»

«Jehovas vitner i hele verden gleder seg over denne seieren», sier J.R. Brown, en talsmann ved vitnenes hovedkontor. «Takket være denne juridiske seieren kan alle innbyggerne i Russland fortsatt ha tilgang til dette utmerkede bibelbaserte nettstedet.»

Mediekontakter:

Internasjonalt: J.R. Brown, tlf. +1 718 560 5000

Russland: Grigorij Martynov, tlf. +7 812 702 2691