Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

14. OKTOBER 2015
RUSSLAND

Eksperter protesterer mot at Russland forbyr JW.ORG

Eksperter protesterer mot at Russland forbyr JW.ORG

ST. PETERSBURG, Russland – Den 21. juli 2015 forbød Den russiske føderasjon jw.org, Jehovas vitners offisielle nettsted, og gjorde det til en kriminell handling å oppmuntre noen der i landet til å gå inn på nettstedet. Russland er det eneste landet i verden hvor jw.org er forbudt.

Jekaterina Elbakyan, som er spesialist i religionsvitenskap og professor ved Akademiet for arbeid og sosiale forhold i Moskva, sier om jw.org: «Jeg mener at nettstedet er nødvendig fordi det inneholder objektiv informasjon om Jehovas vitners organisasjon direkte fra dem selv, ikke fra en tredjepart. ... Både deres egne medlemmer og andre som er interessert i forskjellige religioner, er interessert i nettstedet. Og jeg snakker ikke bare om profesjonelle religionsforskere, som meg, men også journalister og kommentatorer som skriver om religion.»

«Jeg mener at nettstedet er nødvendig fordi det inneholder objektiv informasjon om Jehovas vitners organisasjon direkte fra dem selv» – Jekaterina Elbakyan, professor ved Akademiet for arbeid og sosiale forhold, Moskva

Lev Levinson, en juridisk sakkyndig fra Institutt for menneskerettigheter i Moskva, setter det myndighetene har gjort, i historisk sammenheng: «Russland i det 21. århundre har en grunnlov som garanterer religionsfrihet og likhet for loven for religiøse foreninger. Men ved å konfiskere publikasjoner og forby nettsteder begrenser Russland på nytt friheten til å dele sine religiøse oppfatninger med andre, akkurat som på 1800-tallet. Og alt dette blir gjort av dommere og sakkyndige som anvender lovstridige bestemmelser under påskudd av å bekjempe ekstremisme.»

Forbudet er siste utvikling i en juridisk kamp som begynte i 2013. Den 7. august det året erklærte en russisk distriktsdomstol under en hemmelig rettssak at nettstedet var «ekstremistisk», men dette vedtaket ble omgjort av en regional domstol den 22. januar 2014. En representant for riksadvokaten for Den russiske føderasjon anket imidlertid til den russiske føderasjons høyesterett for å få omgjort avgjørelsen fra den regionale domstolen. Den 2. desember 2014 behandlet høyesterett påtalemyndighetens anke uten at Jehovas vitner var til stede for å kunne forsvare seg, siden de ikke var blitt behørig underrettet. Høyesterett gjeninnførte forbudet og erklærte at hele nettstedet var «ekstremistisk», selv om retten bekreftet at nettstedet ikke lenger inneholdt religiøst materiale som var forbudt av russiske myndigheter. Jehovas vitner var uenige i avgjørelsen og anket til høyesteretts leder, men uten å lykkes. Den 21. juli 2015 føyde dermed det russiske justisdepartementet nettstedet til på den føderale listen over ekstremistisk materiale, slik at nettstedet ble forbudt over hele Russland.

Jaroslav Sivulskij, en talsmann for Jehovas vitner i Russland, sa om følgene av forbudet: «Vi er skuffet over at de russiske myndighetene har tatt denne grunnløse beslutningen. Dette forbudet innskrenker tilbedelsen til over 170 000 Jehovas vitner i dette landet. Men når man tenker på at cirka 285 000 personer i Russland gikk inn på nettstedet hver dag, er det tydelig at selv de som ikke er medlemmer av trossamfunnet vårt, har blitt fratatt et utmerket hjelpemiddel til bibelstudium.»

J.R. Brown, en internasjonal talsmann ved Jehovas vitners hovedkontor i Brooklyn i New York, sier: «Vårt offisielle nettsted, jw.org, inneholder prisbelønte videoer, bibelstudiepublikasjoner på hundrevis av språk og de to mest utbredte bladene i verden, Vakttårnet og Våkn opp! Nettstedet har blitt vist fram på noen av de største internasjonale bokmessene i verden og har blitt mye brukt på skoler. Det har vært til stor nytte i mange samfunn rundt om i verden, og det ble brukt av svært mange i Russland. Ja, dette er et nettsted som burde promoteres.»

Mediekontakter:

Internasjonalt: J.R. Brown, Office of Public Information, tlf. +1 718 560 5000

Russland: Jaroslav Sivulskij, tlf. +7 812 702 2691