Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

2. JULI 2013
RUSSLAND

Menneskerettighetsdomstolen verner om retten til privatliv i en sak som berørte Jehovas vitner

Menneskerettighetsdomstolen verner om retten til privatliv i en sak som berørte Jehovas vitner

NEW YORK – Torsdag 6. juni 2013 dømte Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) Russland til å betale en erstatning på 5000 euro (cirka 40 000 norske kroner) til henholdsvis V. Zjukova og J. Avilkina. Russiske myndighetspersoner hadde skaffet seg medisinske journaler som tilhørte Zjukova og Avilkina uten at disse kvinnene hadde gitt tillatelse til det. Domstolen avgjorde at denne handlingen var en krenkelse av den grunnleggende retten til privatliv, som omtales som «et meget viktig prinsipp», og som garanteres av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Domstolens avgjørelse kom etter over fem års rettergang. I 2007 gav en representant for påtalemyndigheten i St. Petersburg medisinske institusjoner i byen pålegg om å videreformidle informasjon om «alle tilfeller der Jehovas vitner nektet overføring av blod eller noen av dets bestanddeler», til påtalemyndigheten – uten å varsle pasienten eller få pasientens samtykke. Den 9. mars 2009 brakte derfor Jehovas vitner saken Avilkina og andre mot Russland inn for EMD. I sin avgjørelse omtalte domstolen Russlands handlemåte som «undertrykkende» og bekreftet at det ikke fantes «relevante eller tilstrekkelige grunner» til at disse private opplysningene skulle gjøres tilgjengelige for myndighetspersoner.

Grigorij Martynov, en talsmann for Jehovas vitner i Russland, sier om det positive resultatet i denne saken: «Denne rettsavgjørelsen vil bidra til at alle russiske borgere, og også alle de nasjonene som er med i Europarådet, kan glede seg over at deres grunnleggende rettigheter blir vernet om.»

Mediekontakt(er):

Internasjonalt: J.R. Brown, tlf. +1 718 560 5000

Russland: Grigorij Martynov, tlf. +7 812 702 2691