Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Vyborg byrett, der dommer Roman Jurjevitsj Petrov ga Senter for sosiokulturelle ekspertstudier i oppdrag å granske Jehovas vitners bibeloversettelse, Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter

28. NOVEMBER 2016
RUSSLAND

DEL 3

Russlands bruk av «ekspertanalyser» for å identifisere «ekstremisme» blir forkastet av internasjonale eksperter

Russlands bruk av «ekspertanalyser» for å identifisere «ekstremisme» blir forkastet av internasjonale eksperter

Dette er del 3 av 3 i en artikkelserie som bygger på eksklusive intervjuer med ansette eksperter innen religion, politikk og sosiologi og også med eksperter innen sovjetiske og postsovjetiske studier.

ST. PETERSBURG, Russland – En domstol har gitt Senter for sosiokulturelle ekspertstudier i oppdrag å granske Jehovas vitner og litteraturen deres. Én granskningsrapport ble fullført i august 2015 og er blitt brukt som grunnlag for en pågående sak mot Jehovas vitners bibeloversettelse, Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter, mens en annen rapport er under utarbeidelse.

Dr. Mark R. Elliott

Høyt ansette eksperter i og utenfor Russland kritiserer disse granskningsrapportene. Dr. Mark R. Elliott, grunnlegger av og redaktør for East-West Church and Ministry Report, sier: «Statsoppnevnte ‘ekspertvitner’ i religiøse saker, deriblant de som ikke godkjente Jehovas vitners bibeloversettelse, mangler ofte ekspertise og troverdighet og kommer med dårlig underbygde ‘meninger’ i trosspørsmål.»

Dr. Roman Lunkin

Dr. Roman Lunkin, leder for Senter for studier av religion og samfunn ved Europa-instituttet ved Det russiske vitenskapsakademi i Moskva, uttaler seg spesifikt om Senter for sosiokulturelle ekspertstudier og sier at «ingen av ekspertene [har] noen universitetsgrad innen religionsvitenskap, og de kjenner ikke engang Jehovas vitners litteratur». Han sier videre: «Analysen deres omfattet sitater som var hentet fra informasjon fra Ireneus av Lyon-senteret, en radikal ortodoks antisektorganisasjon som er kjent for å motarbeide både Jehovas vitner og mange andre religioner og trossamfunn.»

Dr. Jekaterina Elbakjan

«Jeg må nok dessverre si meg enig med dr. Lunkin», sier dr. Jekaterina Elbakjan, professor i sosiologi og ledelse av sosiale prosesser ved Moskvas akademi for arbeid og sosiale relasjoner. «I dagens Russland blir ekspertstudier om religion faktisk ofte utført av folk som ikke er spesialister, og kan nærmest karakteriseres som rene bestillingsverk, hvor en ekspert ikke har frihet til å redegjøre for sine egentlige funn.»

Dr. Elbakjan, som deltok i to rettssaker i Taganrog og var til stede som sakkyndig spesialist ved ankedomstolen i Rostov-na-Donu, utdyper det slik: «Jeg så med egne øyne det videomaterialet som Jehovas vitner var anklaget for ekstremisme på grunnlag av. To ganger ga jeg en detaljert redegjørelse i retten hvor jeg forklarte at dette var en typisk kristen gudstjeneste som ikke hadde noe med ekstremisme å gjøre, men retten tok ikke hensyn til den sakkyndige uttalelsen. Det er umulig å forstå dette som noe annet enn en tydelig, systematisk utvikling i retning av religiøs diskriminering. Så lenge denne utviklingen får fortsette, finnes det naturligvis ingen garanti for at det vil bli slutt på å kategorisere troende som ‘ekstremister’ på grunn av det de tror på.»

Mediekontakter:

Internasjonalt: David A. Semonian, Office of Public Information, tlf. +1 718 560 5000

Russland: Jaroslav Sivulskij, tlf. +7 812 702 2691