Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

26. MAI 2017
RUSSLAND

Dansk Jehovas vitne arrestert og fengslet i Russland etter politirazzia mot kristent møte

Dansk Jehovas vitne arrestert og fengslet i Russland etter politirazzia mot kristent møte

NEW YORK – I kjølvannet av Russlands høyesteretts dom av 20. april 2017 mot Jehovas vitner ble en dansk statsborger og flere russiske statsborgere arrestert på et fredelig religiøst møte som ble avbrutt av en politirazzia på kvelden den 25. mai 2017.

Dennis Christensen

Minst 15 tungt bevæpnede personer fra politiet og den føderale sikkerhetstjenesten (FSB) gjennomførte en razzia mot et fredelig religiøst møte som Jehovas vitner i byen Orjol (vist på bildet over) holdt. Politiet tok kopier av identifikasjonspapirene til alle som var til stede, og beslagla de elektroniske enhetene deres. FSB arresterte også Dennis Christensen, en dansk statsborger som er et av Jehovas vitner. Kort tid etter gjennomsøkte politiet fire boliger til Jehovas vitner i byen.

Dennis Christensen ble holdt i varetekt hos FSB natten over, og 26. mai ga distriktsdomtolen i Orjol FSB medhold i deres anmodning om at han må holdes i varetekt fram til FSB har fullført etterforskningen sin. Dennis Christensen er den første utlendingen som har blitt rammet av myndighetenes tiltak mot Jehovas vitner i Russland etter at Russlands høyesterett avsa sin dom. Hvis han blir dømt, risikerer han en lang fengselsstraff.

Denne razziaen er den siste av over 40 angrep mot Jehovas vitner begått av myndigheter og andre etter at Russlands høyesterett stemplet dem som ekstremister og stengte Jehovas vitners administrasjonssenter og oppløste de 395 lokale religiøse organisasjonene de har brukt rundt om i landet.

Vandaler satte fyr på et hus som ble brukt som møtelokale

Bare timer etter at høyesterett avsa dommen den 20. april, vandaliserte en gruppe menn i St. Petersburg det største møtelokalet til Jehovas vitner i Russland og truet dem som var der. Vandaler har også utført hærverk på andre møtelokaler og til og med boliger til Jehovas vitner i Kaliningrad, Moskva, Penza, Rostov, St. Petersburg, Sverdlovsk, Voronezj og Krasnojarsk. Den 24. mai ble for eksempel et hus som ble brukt som møtelokale for Jehovas vitner i byen Zjesjart i republikken Komi, påført store skader da det ble påtent. I tillegg til politirazziaer og vandalisme har enkeltpersoner blitt angrepet, blitt truet på skolen eller på arbeidsplassen og mistet jobben sin.

David A. Semonian, en talsmann ved Jehovas vitners hovedkontor, sier: «Jehovas vitner verden over er nå enda mer bekymret for sine trosfeller i Russland. Disse skremmende handlingene er helt tydelig ettervirkninger av Russlands høyesteretts urettmessige dom mot oss. Vi anket denne dommen 19. mai 2017. Dette vil gi Russland en ny mulighet til å gjøre slutt på disse uberettigede og urettferdige handlingene mot Jehovas vitner. Vi sender også inn en klage på den urettmessige fengslingen av vår trosfelle Dennis Christensen.»

Mediekontakter:

Internasjonalt: David A. Semonian, Office of Public Information, tlf. +1 845 524 3000

Skandinavia: Dag-Erik Kristoffersen, tlf. +47 64 92 68 00