Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Jehovas vitner synger under et kristent møte i Rostov-na-Donu i Russland

22. SEPTEMBER 2016
RUSSLAND

DEL 1

Eksperter uttaler seg: Russland bruker anti-ekstremismelov for å kunne straffeforfølge Jehovas vitner

Eksperter uttaler seg: Russland bruker anti-ekstremismelov for å kunne straffeforfølge Jehovas vitner

Dette er del 1 av 3 i en artikkelserie som bygger på eksklusive intervjuer med ansette forskere innen religion, politikk og sosiologi og dessuten med eksperter på sovjetiske og post-sovjetiske studier.

ST. PETERSBURG, Russland – Påtalemyndigheten i Russland prøver å erklære Jehovas vitner for å være «ekstremister». Hvis retten treffer en avgjørelse i påtalemyndighetens favør, kan det føre til at Jehovas vitner ikke lenger vil være et lovlig registrert trossamfunn, noe som vil bety at deres virksomhet blir forbudt i hele landet. Jehovas vitner har påklaget anklagene, og rettssaken var opprinnelig berammet til 23. september 2016.

Saken mot Jehovas vitner bygger på Russlands anti-ekstremismelov, som noen forskere har kalt «diskriminerende», «høyst feilaktig» og «helt absurd».

Derek H. Davis

«De formene for ekstremisme som bør bekjempes, er de som setter folks liv i fare», sier Derek H. Davis, tidligere sjef for J.M. Dawson Institute of Church-State Studies ved Baylor universitet. «Å bekjempe noe annet er i seg selv en form for ekstremisme.»

Mark Juergensmeyer

Mark Juergensmeyer, direktør for Orfalea Center for Global and International Studies ved California universitet i Santa Barbara sier om en slik ekstrem behandling av en ikkevoldelig religiøs gruppe som Jehovas vitner: «Å innskrenke religionsfriheten under påskudd av å bekjempe ekstremisme er et simpelt knep.» Jim Beckford, som er medlem av British Academy, sier dessuten at «elementer innen den russisk-ortodokse kirke står i hemmelig forbindelse med myndighetene for å fremme sine egne interesser og undertrykke alle som blir sett på som konkurrenter».

Jim Beckford

Eksperter forklarer at problemet ikke bare ligger i at loven blir misbrukt, men også i at lovens rammeverk gjør det lett å misbruke den. Menneskerettsorganisasjonen SOVA i Moskva sier: «Som vi gjentatte ganger har påpekt, utgjør anti-ekstremismeloven, med sin vage ordlyd, et perfekt redskap til å forfølge politiske motstandere eller andre grupper som skiller seg ut fra mengden.»

Emily B. Baran

Emily B. Baran, universitetslektor i russisk og østeuropeisk historie ved Middle Tennessee State University, sier: «Russiske borgere burde være bekymret over statens avgjørelse om å diskriminere vitnene, for den innebærer at staten kan annullere lignende rettigheter for andre grupper og benytte lignende metoder overfor andre minoritetsmiljøer.»

Mediekontakter:

Internasjonalt: David A. Semonian, Office of Public Information, tlf. +1 718 560 5000

Russland: Jaroslav Sivulskij, tlf. +7 812 702 2691