Den 5. desember 2012 bekreftet Russlands forfatningsdomstol at religiøse organisasjoner ikke er forpliktet til å skaffe seg forhåndstillatelse fra staten for å ha religiøse arrangementer utenfor sine godkjente forsamlingslokaler. Denne saken, som den russiske regjeringens ombudsmann for menneskerettigheter tok initiativet til, har stor betydning for Jehovas vitner, som arrangerer årlige samlinger i leide lokaler og i private hjem. Forfatningsdomstolen bygde sin avgjørelse på seirer som Jehovas vitner har vunnet ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Grigorij Martynov, en talsmann for Jehovas vitner, uttalte: «Vi håper at denne rettsavgjørelsen vil tillate oss å komme sammen uten å bli hindret, og at den vil verne om religionsfriheten i Russland.»

Mediekontakter:

Internasjonalt: J.R. Brown, tlf. +1 718 560 5000

Russland: Grigorij Martynov, tlf. +7 812 702 2691