Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

31. OKTOBER 2013
RUSSLAND

Den europeiske menneskerettighetsdomstols storkammer avviser anmodning fra Russland

Den europeiske menneskerettighetsdomstols storkammer avviser anmodning fra Russland

Mandag 7. oktober 2013 avviste Den europeiske menneskerettighetsdomstols storkammer Russlands anmodning om å gjenoppta en sak som ble avgjort 6. juni som gjaldt to Jehovas vitner. Menneskerettighetsdomstolen hadde funnet Russland skyldig i å ha krenket retten til privatliv og dømt myndighetene til å betale en erstatning på 5000 euro (cirka 40 000 norske kroner) til både V. Zjukova og J. Avilkina. I denne saken hadde russiske myndighetspersoner skaffet seg disse kvinnenes private medisinske journaler fra sykehuset uten at kvinnene hadde gitt sin tillatelse til det. Russland anmodet om at saken skulle overføres til domstolens storkammer, som har myndighet til å ta opp saken til ny behandling. Men domstolen avviste Russlands anmodning. Dommen fra 6. juni er nå endelig, og Russland er altså forpliktet til å respektere retten til privatliv i slike situasjoner og til å betale den erstatningen som domstolen bestemte.

Mediekontakter:

Internasjonalt: J.R. Brown, tlf. +1 718 560 5000

Russland: Grigorij Martynov, tlf. +7 812 702 2691