Den 23. november 2016 førte orkanen Otto til kraftig regn, oversvømmelser og ødeleggende jordskred i Costa Rica, Nicaragua og Panama, og flere tusen måtte evakuere. Ifølge de rapportene som har kommet til nå, var det ingen Jehovas vitner som omkom eller ble skadet i Costa Rica og Nicaragua. I Panama var det derimot et Jehovas vitne som ble skadet, og et ektepar som var Jehovas vitner, omkom i et jordskred. Jehovas vitner gir åndelig og praktisk hjelp til dem som har blitt rammet av katastrofen.

Jehovas vitners styrende råd, som holder til på vitnenes hovedkontor i USA, følger nøye med på situasjonen. Det styrende råd gir nødhjelpsutvalg i regionen myndighet til å bruke økonomiske midler som er gitt til vitnenes verdensomfattende arbeid, etter behov.

Mediekontakter:

Internasjonalt: David A. Semonian, Office of Public Information, tlf. +1 845 524 3000

Costa Rica: Pedro José Novoa Vargas, tlf. +506 8302 8499

Nicaragua: Guillermo José Ponce Espinoza, tlf. +505 8856 1055

Panama: Dario Fernando De Souza, tlf. +507 6480 3770