Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

1. NOVEMBER 2012
ØSTERRIKE

Østerrike dømt til å betale Jehovas vitner erstatning for diskriminering

Østerrike dømt til å betale Jehovas vitner erstatning for diskriminering

STRASBOURG, Frankrike – Den 25. september 2012 avgjorde Den europeiske menneskerettighetsdomstol at den østerrikske stat var skyldig i å ha diskriminert Jehovas vitner, og dømte staten til å betale nesten 13 000 euro (cirka 97 000 kroner) til dekning av Jehovas vitners juridiske omkostninger.

I 2002 hadde den østerrikske stat nektet å gi oppholdstillatelse til to Jehovas vitner fra Filippinene som ønsket å gjøre tjeneste som åndelige hyrder blant de tagalogtalende vitnene i Østerrike. I en annen sak hadde staten pålagt vitnene å betale skatt av en gave som trossamfunnet hadde mottatt i 1999. Bakgrunnen for at staten reagerte som den gjorde i begge situasjonene, var at den i stedet for å anerkjenne Jehovas vitner som et «religiøst selskap» bare ville anerkjenne dem som et «religionssamfunn», noe som innebar at de ikke var fullt ut anerkjent. Dette førte til at vitnene ble nektet visse privilegier som andre etablerte trossamfunn hadde.

Denne avgjørelsen er den sjette dommen menneskerettighetsdomstolen har avsagt i Østerrikes disfavør og i Jehovas vitners favør, og den stadfester en dom som ble avsagt i 2008. I denne tidligere dommen slo domstolen fast at Jehovas vitner i Østerrike burde ha vært anerkjent som et «religiøst selskap» innen «atskillig kortere tid» i betraktning av at de «har eksistert internasjonalt i mange år» og «også har vært etablert i landet i mange år».

Jehovas vitner håper at denne seneste seieren ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol vil bidra til å beskytte grunnleggende rettigheter og hindre religiøs diskriminering og dermed bli til nytte ikke bare for vitnene selv, men for alle innbyggerne i land som er medlemmer av Europarådet.

Mediekontakt:

J.R. Brown, tlf. +1 718 560 5000

Østerrike: Johann Zimmermann, tlf. +43 1 804 53 45