Like etter midnatt mandag den 14. november 2016 ble Sørøya på New Zealand rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,8. De første rapportene tydet på at to mennesker ble drept i skjelvet. Det har vært hundrevis av etterskjelv – deriblant flere med en styrke på 6,0 eller mer – som har forårsaket sammenraste bygninger, strømstans og brudd i telekommunikasjonsnettet og dessuten ødelagte veier, jernbanespor og vann- og avløpssystemer.

Ifølge de første rapportene som har kommet fra lokale eldste på New Zealand og Jehovas vitners avdelingskontor i Australia, er ingen av medlemmene deres blitt skadet eller drept i jordskjelvet. Vitnene har opprettet et nødhjelpsutvalg med base i byen Christchurch, omkring 9 mil sørvest for skjelvets episenter. Selv om det bare var mindre skader på vitnenes hjem og forsamlingslokaler, arbeider nødhjelpsutvalget for å dekke ofrenes umiddelbare materielle og åndelige behov.

Jehovas vitners styrende råd ved hovedkontoret i New York følger nøye med på situasjonen. Alt etter behov lar de nødhjelpsutvalget bruke midler som er blitt gitt til det verdensomfattende arbeidet.

Mediekontakter:

Internasjonalt: David A. Semonian, Office of Public Information, tlf. +1 718 560 5000

Australia og New Zealand: Rodney Spinks, tlf. +61 2 9829 5600