Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

30. DESEMBER 2013
KIRGISISTAN

Kirgisisk domstol treffer en avgjørelse i favør av militærnektere

Kirgisisk domstol treffer en avgjørelse i favør av militærnektere

BISJKEK, Kirgisistan – Den 19. november 2013 erklærte forfatningsdomstolen i Kirgisistan enstemmig at landets lov om alternativ tjeneste er i strid med grunnloven og krenker retten til religionsfrihet. Domstolen påla myndighetene å endre loven, slik at de som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner, kan få utføre siviltjeneste som ikke er underlagt militæret.

I 2009 vedtok Kirgisistan en lov som anerkjente retten til å utføre alternativ tjeneste. Men det viste seg at denne tjenesten i virkeligheten var under militær kontroll. De som utførte tjeneste, ble satt under oppsyn av militært personell, og noen ble pålagt å gi økonomisk støtte til militære aktiviteter. Etter at de var ferdige med den alternative tjenesten, ble de automatisk innrullert i reservestyrkene. Jehovas vitner nektet derfor å utføre slik alternativ tjeneste, et standpunkt som førte til at det ble reist flere straffesaker mot vitnene.

Den rettsavgjørelsen som ble truffet i november, anerkjente at Jehovas vitner hadde holdbare grunner for å nekte denne formen for alternativ tjeneste, og at de ikke hadde prøvd å unndra seg sin samfunnsplikt. Domstolen fant tvert imot at Jehovas vitner var villige til å utføre alternativ tjeneste av sivil art. Det forventes at alle de straffesakene som har blitt reist mot Jehovas vitner, vil bli gjenopptatt og avgjort i harmoni med den endrede loven.

Khamit Iskakov, talsmann for Jehovas vitner i Kirgisistan, sier: «I tillegg til å avgjøre den saken som gjelder militærnekting av samvittighetsgrunner, vil denne dommen bidra ytterligere til å vise kirgisiske myndighetspersoner at Jehovas vitner er et respektert, internasjonalt trossamfunn.»

Mediekontakter:

Internasjonalt: J.R. Brown, tlf. +1 718 560 5000

Kirgisistan: Khamit Iskakov, tlf. +996 770 778 885