Dette huset fikk helt nytt tak

PORT-AU-PRINCE, Haiti – Orkanen Matthew, som regnes for å være den verste orkanen som har rammet Haiti på over 50 år, herjet landet den 4. oktober 2016 og forårsaket ødeleggelser i en skala man ikke har opplevd siden jordskjelvet i 2010. Slik det ble opplyst under «Nyhetsrom» på jw.org den 24. oktober 2016, skaffet Jehovas vitner til veie mat, medisiner og telt like etter uværet. Etter å ha gjennomført en grundig vurdering av skadeomfanget satte vitnene den 1. januar 2017 i gang den andre fasen av hjelpearbeidet. Tre nødhjelpsutvalg fører tilsyn med 14 byggeteam, og byggeteamene er godt i gang med å reparere 203 skadede eller ødelagte boliger. Det er lagt opp til at hjelpearbeidet skal være fullført i løpet av juni 2017.

Daniel Lainé er talsmann for Jehovas vitners hovedkontor i Haiti, som ligger i Port-au-Prince. Han forteller: «Målet med dette prosjektet er å sørge for tilfredsstillende boforhold for alle dem av våre trosfeller som fikk boligene sine skadet i orkanen.» Dette har ikke vært så enkelt. Lainé forklarer at skader på telefonlinjene og veinettet har gjort det vanskelig å gjennomføre hjelpearbeidet. Pr. 20. april var arbeidet på 96 boliger fullført, mens ytterligere 30 prosjekter var igangsatt.

Smith Mathurin, representant i nasjonalforsamlingen for kommunene Paillant og Petite Rivière de Nippes

Representanter for myndighetene har uttalt seg rosende om Jehovas vitners innsats. Smith Mathurin, som er representant for de hardt rammede kommunene Paillant og Petite Rivière de Nippes i nasjonalforsamlingen, sier: «Selv om Jehovas vitners hovedmål er å spre det gode budskap, har de også gitt praktisk hjelp til dem som er i nød.» Han tilføyer: «Jeg setter stor pris på alt Jehovas vitner har bidratt med etter orkanen Matthew. Det var nødvendig å gjøre noe aktivt, og dere ble ikke bare sittende inne i kirken deres.»

En representant for Jehovas vitners avdelingskontor i Haiti ser på en nybygd takkonstruksjon

Jehovas vitners styrende råd legger til rette for nødhjelpsarbeid fra vitnenes internasjonale hovedkontor i Warwick i staten New York og bruker økonomiske midler som er gitt til vitnenes verdensomfattende arbeid.

Mediekontakter:

Internasjonalt: David A. Semonian, Office of Public Information, tlf. +1 845 524 3000

Haiti: Daniel Lainé, tlf. +509 2813 1560