Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

6. MAI 2015
GUATEMALA

Skoler i Guatemala tar tak i ungdomsvold og ber om publikasjoner fra Jehovas vitner

Skoler i Guatemala tar tak i ungdomsvold og ber om publikasjoner fra Jehovas vitner

MEXICO BY – Tre skoler i Guatemala har spurt om å få publikasjoner fra Jehovas vitner for å bruke dem i undervisningen. Vitnene gav dem derfor 3500 bøker og brosjyrer på spansk og quiché. Quiché er et maya-språk som snakkes av indianere i høylandet vest i Guatemala.

En barneskole i Paraje Xepec: En lærer underviser ved hjelp av Min bok med fortellinger fra Bibelen og Mine bibelrim, som skolen har fått av Jehovas vitner.

Skolene kontaktet Jehovas vitner fordi det er nesten bare de som utgir publikasjoner på quiché, og mange av publikasjonene tar opp problemer som unge i Guatemala møter. I et offisielt dokument fra en barneskole i Paraje Xepec, sier professor Maria Cortez at de ønsket publikasjonene for å «ivareta de verdiene og moralske prinsippene som samfunnet har stort behov for.»

Elisa Molina de Sthall-skolen: Elever leser i Min bok med fortellinger fra Bibelen på quiché.

Nylige studier viser at det er mye vold og kriminalitet blant unge i Guatemala. Derfor er det blitt opprettet organisasjoner i Guatemala som arbeider for å hjelpe «elever, foreldre, lærere, lokale myndigheter og samfunnet generelt til å lage trygge soner rundt skolene og sørge for aktiviteter og yrkesopplæring til ungdommer og unge voksne.» Nasjonalinstituttet for grunnutdanning innen landbruk, Elisa Molina de Sthall-skolen og en barneskole i Paraje Xepec spurte derfor om å få boken Min bok med fortellinger fra Bibelen på quiché. Førstnevnte skole spurte også vitnene om å få bind 1 og 2 av De unge spør – tilfredsstillende svar på spansk. Skolen delte ut disse bøkene til foreldre, så de kunne hjelpe barna sine med leksene til kultur-timen. Skolen førte også videoen Den bortkomne sønnen, som er laget av Jehovas vitner, opp på pensumlisten.

Erick De Paz, en talsmann for Jehovas vitner i Guatemala, sier: «Selv om hovedfokuset vårt er å forkynne Bibelens budskap hjemme hos folk, er vi glade for at publikasjonene våre kan være til nytte for lærere og foreldre når de skal hjelpe ungdommer.»

Mediekontakter:

Internasjonalt: J.R. Brown, Office of Public Information, tlf. +1 718 560 5000

Guatemala: Juan Carlos Rodas, tlf. +502 5967 6015

Mexico: Gamaliel Camarillo, tlf. +52 555 133 3048