Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

12. DESEMBER 2012
FRANKRIKE

Frankrike betaler tilbake ulovlig innkrevde midler til Jehovas vitner

Frankrike betaler tilbake ulovlig innkrevde midler til Jehovas vitner

Etter 15 års juridisk kamp betalte franske myndigheter den 11. desember 2012 tilbake til Jehovas vitner et beløp på 6 373 987,31 euro (ca. 47 millioner norske kroner).

I 1998 krevde myndighetene at det skulle betales hele 60 prosent skatt av de religiøse bidragene som ble gitt av Jehovas vitner, og at dette skulle ha tilbakevirkende kraft. I 2003 innkrevde de en del av dette skattebeløpet. Den europeiske menneskerettighetsdomstol fant Frankrike skyldig i å ha krenket Jehovas vitners religionsfrihet ved den ulovlige skattleggingen, som, hvis den ble gjennomført, kunne ha ført til nedlegging av vitnenes kontor i landet og ha vanskeliggjort deres bibelske undervisningsarbeid. Franske myndigheter har nå begynt å etterkomme menneskerettighetsdomstolens avgjørelse om at skattleggingen var ulovlig, ved å betale tilbake de pengene som ble innkrevd, med renter, og å betale vitnenes saksomkostninger.

Mediekontakter:

J.R. Brown, tlf. +1 718 560 5000

Frankrike: Guy Canonici, tlf. +33 2 32 25 55 55