Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

3. DESEMBER 2014
DANMARK

Jehovas vitner har banet vei for blodløs kirurgi i Danmark

Jehovas vitner har banet vei for blodløs kirurgi i Danmark

KØBENHAVN, Danmark – Danmarks største nyhetsmedier melder at helsevesenet i hovedstadsregionen har inntatt en ny holdning til bruk av donorblod. Avisen Kristeligt Dagblad skriver at «man har funnet ut at mange flere kan unnvære donorblod». Avisen fortsetter: «Jehovas vitner [har] vært årsak til at man har foretatt de første blodfrie operasjonene.» Jehovas vitner ønsker den beste medisinske behandlingen som er å få, men på grunn av sin religiøse overbevisning tar de ikke imot blodoverføring. På verdensbasis er det 8 millioner Jehovas vitner, derav 14 000 i Danmark.

Danske sykehus har vært kjent som de sykehusene i verden som bruker mest donorblod pr. innbygger, opptil 50–100 prosent mer enn andre europeiske sykehus. Men i artikkelen «Blodløse operasjoner vinner fram» skriver nyhetsnettstedet Politiken.dk at «Jehovas vitner får legene til å finne alternativer» til behandlinger der det ofte blir brukt donorblod. Av hensyn til pasienter som er Jehovas vitner, har noen leger begynt å benytte en rekke tiltak for å spare blod, deriblant bruk av erytropoietin, jern og B-vitaminkompleks før operasjonen og bruk av fibrinolysehemmere under operasjonen. Ifølge avisen The Copenhagen Post er det «hvert år mellom fem og ti Jehovas vitner som får utført omfattende hjertekirurgi ved Aarhus Universitetssykehus Skejby» uten bruk av donorblod.

Rigshospitalet, et høyt spesialisert sykehus og en av Danmarks største medisinske utdanningsinstitusjoner, satte i 2009 i gang et prosjekt for blodsparing i hovedstadsregionen

Helsevesenet i Danmark er også blitt oppmerksom på den økende mengden klinisk dokumentasjon som viser at blodoverføringer medfører betydelige risikoer. Rigshospitalet i København satte i 2009 i gang et prosjekt for blodsparing, som ifølge avisen Berlingske har ført til at bruken av donorblod er blitt betydelig redusert, og at pasientene har «færre komplikasjoner og lavere dødelighet». De fleste av de andre sykehusene i hovedstadsregionen har siden sluttet seg til prosjektet, og sykehus i andre regioner har planer om å gjøre det samme.

Berlingske forteller også at forskeren dr. Morten Bagge Hansen, som er leder for blodbanken ved Rigshospitalet, omtaler Danmarks betydelige reduksjon av bruken av donorblod som «et vesentlig framskritt, som virkelig er til gagn for pasientene». Og både kringkastingsselskapet DR og Kristeligt Dagblad siterer overlege Astrid Nørgaard ved Rigshospitalet, som konkluderer med at «den blodløse kirurgien ikke ville ha vært der den er i dag, hvis det ikke hadde vært for Jehovas vitner».

Mediekontakter:

Internasjonalt: J.R. Brown, Office of Public Information, tlf. +1 718 560 5000

Danmark: Erik Jørgensen, tlf. +45 59 45 60 00