Hopp til innhold

Nyhetsrom for journalister

SØR-KOREA

En samvittighetsnekter ser med økende optimisme fram til en nær forestående høring i høyesterett

Den 30. august 2018 skal Sør-Koreas høyesterett holde en offentlig høring som gjelder forfatningsdomstolens instrukser om en ordning for samvittighetsnektere.

RUSSLAND

Russland beslaglegger avdelingskontorets eiendom

Før ankesaken i St. Petersburg byrett avslører en journalist, en sakkyndig innen religion og to advokater hvor urettferdig Russlands beslaglegging av det tidligere avdelingskontoret er.

ITALIA

Intervju med lege Luca P. Weltert

«Det har vært en tydelig endring i retning av færre transfusjoner – ikke bare når det gjelder pasienter som er Jehovas vitner, selvfølgelig, men over hele verden – fordi det er stadig flere beviser for at færre transfusjoner gir bedre utfall.

ITALIA

Intervju med professor dr.med. Massimo P. Franchi

«I min yrkeskarriere har jeg mye å takke Jehovas vitner for. De har fått en tradisjonell lege som meg til å vurdere muligheten for og viktigheten av å redusere bruken av blod.»

ITALIA

Intervju med Antonio D. Pinna, professor i medisin

«Jeg synes ikke at vi kan skille ut folk på religiøst grunnlag. Også noen som ikke er Jehovas vitner, avviser blodtransfusjon.»

ITALIA

Universitetet i Padova holder en viktig konferanse om framskritt innen medisinsk behandling uten blodtransfusjoner

Tradisjonelt har blodtransfusjoner vært ansett som harmløse, og som det eneste livreddende medisinske behandlingsalternativet for pasienter som gjennomgår komplisert medisinsk behandling eller kirurgi. Dette synspunktet ble utfordret av mange av talerne på konferansen.

RUSSLAND

De russiske myndighetene prøver å inndra en eiendom som er eid av Jehovas vitners juridiske selskap i USA

St. Petersburg byrett skal behandle en anke fra Jehovas vitner over avgjørelsen om å inndra deres tidligere nasjonale hovedkontor i Russland.

GLOBALE NYHETER

Jehovas vitners årlige stevner for 2018 begynner i mai

I ukene før stevnene vil Jehovas vitner verden over ha en kampanje der de inviterer folk til å overvære programmet. Det er gratis adgang.

ISRAEL

Utstilling i Tel Aviv viser hvordan Jehovas vitner ble behandlet i nazitiden

En offentlig utstilling i Hatachana-komplekset var satt opp for å øke folks kunnskap om hvordan Jehovas vitner ble forfulgt under naziregimet.

BOLIVIA

Jehovas vitner tildelt pris for utstilling om urfolkskultur under stevne i Bolivia

Jehovas vitner fikk priser fordi de gjorde store forbedringer på anlegget der stevnet ble holdt, og fordi de laget en utstilling om bolivianske urfolkskulturer.

FINLAND

Jehovas vitner fortsetter med forkynnelse på stand i Åbo (Turku) i Finland

Kort tid etter terrorangrepet i Åbo i Finland ønsket myndighetspersoner Jehovas vitner velkommen tilbake til torget for å fortsette sin offentlige forkynnelse.