Hopp til innhold

Nyhetsrom for journalister

Intervju med lege Pia Di Benedetto

«Med gjennomtenkte metoder og målrettede strategier er det mulig å utføre større inngrep uten transfusjon av allogent blod.»

Intervju med lege Pia Di Benedetto

«Med gjennomtenkte metoder og målrettede strategier er det mulig å utføre større inngrep uten transfusjon av allogent blod.»

ITALIA

Intervju med lege Claudio Ronco

«Det er svært sjelden at vi gir blod.»

ITALIA

Intervju med lege Patrizio Mazza

«Det er absolutt mulig å behandle en tumor, for eksempel lymfom, og leukemi, akutt og andre former, og myelom, som blir stadig vanligere i den vestlige verden, uten transfusjon.»

ITALIA

Intervju med professor Alfredo Guglielmi

«Takket være Jehovas vitner bruker vi nå mye mindre blod. Vi forbereder pasienten godt og vurderer inngrepet. Vi bruker blodsparingsteknikker under operasjonen. I forkant av operasjonen behandler vi anemi.»

SØR-KOREA

En samvittighetsnekter ser med økende optimisme fram til en nær forestående høring i høyesterett

Den 30. august 2018 skal Sør-Koreas høyesterett holde en offentlig høring som gjelder forfatningsdomstolens instrukser om en ordning for samvittighetsnektere.

RUSSLAND

Russland beslaglegger avdelingskontorets eiendom

Før ankesaken i St. Petersburg byrett avslører en journalist, en sakkyndig innen religion og to advokater hvor urettferdig Russlands beslaglegging av det tidligere avdelingskontoret er.

ITALIA

Intervju med lege Luca P. Weltert

«Det har vært en tydelig endring i retning av færre transfusjoner – ikke bare når det gjelder pasienter som er Jehovas vitner, selvfølgelig, men over hele verden – fordi det er stadig flere beviser for at færre transfusjoner gir bedre utfall.

ITALIA

Intervju med professor dr.med. Massimo P. Franchi

«I min yrkeskarriere har jeg mye å takke Jehovas vitner for. De har fått en tradisjonell lege som meg til å vurdere muligheten for og viktigheten av å redusere bruken av blod.»

ITALIA

Intervju med Antonio D. Pinna, professor i medisin

«Jeg synes ikke at vi kan skille ut folk på religiøst grunnlag. Også noen som ikke er Jehovas vitner, avviser blodtransfusjon.»

ITALIA

Universitetet i Padova holder en viktig konferanse om framskritt innen medisinsk behandling uten blodtransfusjoner

Tradisjonelt har blodtransfusjoner vært ansett som harmløse, og som det eneste livreddende medisinske behandlingsalternativet for pasienter som gjennomgår komplisert medisinsk behandling eller kirurgi. Dette synspunktet ble utfordret av mange av talerne på konferansen.

RUSSLAND

De russiske myndighetene prøver å inndra en eiendom som er eid av Jehovas vitners juridiske selskap i USA

St. Petersburg byrett skal behandle en anke fra Jehovas vitner over avgjørelsen om å inndra deres tidligere nasjonale hovedkontor i Russland.

GLOBALE NYHETER

Jehovas vitners årlige stevner for 2018 begynner i mai

I ukene før stevnene vil Jehovas vitner verden over ha en kampanje der de inviterer folk til å overvære programmet. Det er gratis adgang.