Jehovas vitner i Usbekistan har forsiktige forventninger om at myndighetene vil la dem praktisere sin tro uhindret. Igor Jurtsjenko, en lokal representant for Jehovas vitner som var med på møter med myndighetspersoner i Usbekistan i 2013, sa: «Vi har merket at det er en tydelig framgang i samtalene med usbekiske myndigheter, og de virker innstilt på å gjøre positive forandringer. Vi håper at disse møtene snart vil gi gode resultater.»

Abdubannob Akhmedov

Noe som kan vitne om en velvillig innstilling, er at usbekiske myndigheter løslot Abdubannob Akhmedov fra fengsel den 2. mars 2013, etter at han hadde sonet over fire og et halvt år av en dom på seks og et halvt år. Han var et av tre Jehovas vitner som var fengslet for å ha drevet med fredelig religiøs virksomhet. De to andre ble løslatt tidligere, i 2012. For tiden er det ingen Jehovas vitner som sitter fengslet i Usbekistan.

I månedene etter at Akhmedov ble løslatt, forpliktet usbekiske myndigheter seg til å gjøre positive forandringer når det gjelder å respektere menneskerettighetene. Under en høring i FNs menneskerettighetsråd den 5. juli 2013 uttalte myndighetene i Usbekistan at de var villige til å følge de anbefalingene de hadde fått om å anerkjenne retten til religionsfrihet for alle enkeltpersoner og grupper uten noen form for diskriminering.

Innsats for å få registrert nye menigheter

For tiden er det bare én offentlig registrert menighet av Jehovas vitner i Usbekistan, og den ligger i nærheten av byen Tsjirtsjik i Tasjkent fylke. Men mange av vitnene bor i andre deler av landet. Fordi de ikke har fått registrert nye menigheter siden 1996, holder de sine fredelige møter uten offisiell tillatelse og risikerer derfor å bli straffet. Jurtsjenko sa videre: «Vi håper at den konstruktive dialogen vi nå har med myndighetene, vil bane vei for flere forbedringer som kanskje vil føre til en offentlig registrering av Jehovas vitners menigheter i hele Usbekistan.»

Jehovas vitner i Usbekistan er glad for utsiktene til å kunne utøve sin tro uhindret og håper at de snart vil få registrert nye menigheter hos myndighetene.