Jehovas vitners historie begynte i USA på 1870-tallet da Charles Taze Russell og noen andre startet en bibelstudiegruppe. I løpet av noen år begynte de å utgi litteratur, opprettet et juridisk selskap kjent som Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania og etablerte sitt første hovedkontor i Allegheny i Pennsylvania.

Jehovas vitner i USA har religionsfrihet. Men tidlig på 1900-tallet møtte de sterk motstand fra feilinformerte myndighetspersoner og innflytelsesrike prester. Spesielt på 1930- og 1940-tallet var Jehovas vitner involvert i mange juridiske kamper. Politiet arresterte dem for at de forkynte offentlig, skoler over hele landet utviste barn av Jehovas vitner fordi de nektet å hilse flagget, og føderale domstoler dømte tusenvis av unge menn som var Jehovas vitner, til fengsel for å nekte militærtjeneste. Til slutt dømte USAs høyesterett i Jehovas vitners favør i disse sakene.

Til nå har Jehovas vitner vunnet 50 saker i høyesterett. De har også vunnet mange saker om foreldrerett, barnefordeling, eiendomsrett, arbeidsdiskriminering og immigrasjon både i lokale og føderale domstoler over hele landet. Disse seirene har formet grunnloven og sikret ytrings-, presse-, forsamlings- og religionsfriheten i USA, men har også hatt positiv innvirkning på høyere domstoler i andre land.