Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

4. OKTOBER 2012
UKRAINA

Rettferdigheten seirer i Ukraina

Rettferdigheten seirer i Ukraina

Den 26. september 2012 avviste Ukrainas høyesterett et lovstridig forsøk på å konfiskere en stor del av den eiendommen der Jehovas vitner i Ukraina har sitt avdelingskontor.

Jehovas vitner kjøpte eiendommen på lovlig vis i 1998. Men den tidligere eieren solgte i 2008 eiendommen for andre gang, til idrettssentret LLC. En slik framgangsmåte er kjent i Ukraina som et eiendomsraid.

Den lokale domstolen for økonomiske saker avgjorde at kontrakten for salget av eiendommen til LLC var lovlig, og Jehovas vitners anker ble avvist.

Likevel har rettferdigheten seiret. I desember 2011 avsa høyesterett for økonomiske saker en dom i Jehovas vitners favør, og i april 2012 avviste den LLCs anke. Dermed ble det stadfestet at eiendommen rettmessig tilhørte Jehovas vitner. Tre måneder senere opphevet Lvivs ankedomstol for økonomiske saker den lovstridige avgjørelsen som den lokale domstolen hadde truffet da den anerkjente LLC som eiendommens eier.

I et siste forsøk på å få eiendomsretten anket LLC den avgjørelsen som ble truffet i april, til Ukrainas høyesterett. Men den 26. september ble anken raskt og rosverdig nok avvist av domstolen, og dermed var saken endelig avgjort.

Hvis forsøket på å konfiskere eiendommen hadde lyktes, ville Jehovas vitner ha mistet sin administrasjonsbygning og en stor del av sin eiendom, noe som ville ha skapt problemer for virksomheten ved deres avdelingskontor i Ukraina.