Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

28. JULI 2014
UKRAINA

Passive politimyndigheter unnlater å straffe kriminelle handlinger – overgrepene i Ukraina eskalerer

Passive politimyndigheter unnlater å straffe kriminelle handlinger – overgrepene i Ukraina eskalerer

«Når en forbrytelse ikke blir straffet, får folk mot til å gjøre det onde.» Dette ordtaket er en treffende beskrivelse av det som skjer i Ukraina, der stadig flere Jehovas vitner blir ofre for hatkriminalitet. Jehovas vitner er takknemlige for at myndighetene i Ukraina garanterer religionsfrihet, men de synes det er urovekkende at hatkriminaliteten mot dem øker, og at myndighetene ikke gjør noe for å straffe de skyldige.

Stadig flere angrep

Siden 2008 har det vært 64 tilfeller av fysisk mishandling av Jehovas vitner i Ukraina i forbindelse med at de har deltatt i religiøs virksomhet – enten under eller rett etter. Seksten av disse angrepene ble utført av ortodokse prester.

Fra 2008 til 2013 var det dessuten 190 tilfeller av hærverk på Rikets saler, og det ble gjort 13 forsøk på å ødelegge bygningene ved ildspåsettelse. Mellom 2012 og 2013 ble antall tilfeller av hærverk på Rikets saler fordoblet sammenlignet med de fire foregående årene.

Angrepene blir også stadig alvorligere. I 2012 ble to Rikets saler i Donetsk-området totalskadet i brann. I 2013 var det to tilfeller av fysisk mishandling som førte til så alvorlige skader at ofrene måtte ha langvarige sykehusopphold.

Jehovas vitner har henvendt seg til myndighetene for å få beskyttelse, men har ikke fått noen hjelp, for myndighetene har ikke satt i gang umiddelbar og effektiv etterforskning eller gjort noe for å gi de skyldige passende straff.

Myndighetenes passive holdning

Ildspåsettelse og hærverk på Rikets sal i Horlivka i Donetsk-området, 5. juni 2014

Hærverk. Politiet rykker ikke ut eller er trege med å gjøre det når de får melding om en hendelse. Hvis en kriminell handling blir anmeldt, er myndighetene ofte uvillige til å sette i gang en rettsprosess, eller de forsinker prosessen. Og i de tilfellene da en rettsprosess faktisk kommer i gang, unnlater påtalemyndighetene å reise tiltale mot gjerningsmannen, eller så gir domstolen bare en symbolsk straff. Fra 2008 til 2012 reiste myndighetene ikke en eneste tiltale i forbindelse med de 111 tilfellene av hærverk.

Fysisk mishandling. Politiet unnlater ofte å etterforske slike overgrep på en ordentlig måte og gjøre noe for å finne ut hvem gjerningsmennene er. Når det settes i gang en rettsprosess, er det sjelden myndighetene reiser tiltale mot gjerningsmennene eller straffer dem. Og i de tilfellene da domstolene utmåler straff, står straffen ikke i rimelig forhold til den kriminelle handlingen, for overgrepene blir ikke klassifisert som hatkriminalitet.

Den nåværende situasjonen, der gjerningsmenn ikke blir straffet, oppmuntrer til flere voldshandlinger

Angrepet på Oleksandr Tretiak

Oleksandr Tretiak

Oleksandr Tretiak, et Jehovas vitne på 41 år, ble utsatt for et ekstremt voldelig angrep 26. november 2013, da han var på vei hjem etter å ha deltatt i religiøs virksomhet. Tre menn mishandlet Tretiak brutalt i over 20 minutter. Han identifiserte overfallsmennene som Ruslan Ivanov, Anatolij Dovhan (pensjonert politiinspektør) og Evhenij Ihlinskij (trafikkbetjent og Dovhans svigersønn). Tretiak klarte å komme seg unna og ble i all hast brakt til sykehuset kraftig forslått og med store skader, blant annet flere kutt, en alvorlig hodeskade og brukket nese.

Til tross for den tilstanden Tretiak var i, beskrev etterforskeren overfallet som en «mindre» legemsbeskadigelse påført av tre «uidentifiserte» personer. Etter to uker på sykehuset ble Tretiak skrevet ut for tidlig – et lengre sykehusopphold ville ha tvunget myndighetene til å betegne overfallet som mer enn et «mindre» lovbrudd. De alvorlige skadene han hadde, gjorde at han måtte legges inn på sykehuset igjen allerede dagen etter. Han var totalt 23 døgn på sykehuset.

For ikke så lenge siden ble det reist tiltale mot Ruslan Ivanov, en av overfallsmennene, men først etter at han hadde stukket av. Tretiak frykter at overfallsmennene vil angripe ham igjen. Han sier: «Jeg er overbevist om at overfallsmennene var motivert av religiøst hat mot Jehovas vitner og hadde til hensikt å drepe meg.»

Kommer myndighetene til å reagere?

Ukraina er et land der over 150 000 Jehovas vitner har hatt religionsfrihet i mange år, og der myndighetene før har vært hjelpsomme når det har oppstått problemer. Jehovas vitner håper at politimyndighetene i Ukraina vil sørge for at etterforskningen av kriminelle handlinger går riktig for seg, og for at det blir reist tiltale mot gjerningsmennene, slik at de ikke lenger kan begå lovbrudd uten å bli straffet.