Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Rikets sal i byen Brjanka, i provinsen Luhansk, beslaglagt den 26. mars 2015

13. DESEMBER 2016
UKRAINA

Religionsfriheten blir fortsatt krenket i Øst-Ukraina

Religionsfriheten blir fortsatt krenket i Øst-Ukraina

Folk i de østlige delene av Ukraina opplever daglig oppskakende situasjoner som skaper usikkerhet og frykt. Konflikten i regionen fører også til ekstra bekymring og engstelse for Jehovas vitner. Det er ikke bare den rådende usikkerheten, men også den religiøse diskrimineringen som er urovekkende. Væpnede menn har tatt kontroll over noen av vitnenes Rikets saler (forsamlingshus). De har sagt til vitnene at den ortodokse religion er den eneste godkjente religionen, og at de har til hensikt å «utrydde Jehovas vitner» fra de østlige delene av Ukraina.

Rikets saler beslaglagt

Mellom juni 2014 og november 2016 tok grupper av væpnede menn med makt beslag i 18 Rikets saler for å bruke dem som brakker eller til andre formål til støtte for sin sak. De fleste av disse beslagleggelsene fant sted da konflikten tiltok i 2014, men også i den senere tid har Rikets saler blitt beslaglagt.

Plyndret og ramponert Rikets sal i Simferopolska gate 9, Horlivka

Om formiddagen den 22. juli 2016 var en gruppe Jehovas vitner i Horlivka samlet på et møte i Rikets sal i Vittsjyzniana gate 105-A da væpnede menn kom inn og beordret alle til å forlate bygningen umiddelbart. Mennene endevendte bygningen og tok alt inventaret. Den samme bygningen hadde blitt beslaglagt den 29. november 2014, men hadde blitt forlatt kort tid senere. Vitnene hadde så begynt å bruke forsamlingshuset sitt til religiøse møter igjen og brukte det fram til det ble beslaglagt på nytt den 22. juli.

Tre dager senere gikk væpnede menn inn i en annen Rikets sal i Horlivka, i Simferopolska gate 9. Mennene ribbet bygningen fullstendig, de tok til og med med seg radiatorene, og de fjernet gjerdet utenfor. De menighetene som tidligere brukte denne bygningen, må holde møtene sine andre steder.

De fortsetter å komme sammen på møter

Noen menigheter som har blitt tvunget ut av sin Rikets sal, holder nå møtene sine i små grupper for ikke å tiltrekke seg oppmerksomhet fra væpnede grupper. Andre vitner reiser til Rikets saler utenfor konfliktsonen for å gå på møter, selv om transporttilbudet er dårlig og det betyr ekstra utgifter for dem. De som ikke kan reise på grunn av høy alder eller dårlig helse, hører på møtene over telefon.

De anstrengelsene man må gjøre seg for å komme sammen, blir ekstra store på grunn av krigshandlingene og andre vanskeligheter. Illia Kobel, en talsmann for Jehovas vitner i Ukraina, sier: «I likhet med andre er Jehovas vitner som bor nær buffersonen, følelsesmessig utmattet på grunn av all skytingen og de hyppige eksplosjonene. Stigende priser og lav inntekt gjør at de har det vanskelig økonomisk. Men til tross for utfordringene fortsetter vitnene å komme sammen med sine trosfeller på møter for å tilbe Gud.»

Vitnene tar i bruk noen av salene igjen

Jehovas vitner er glad for at de igjen kan bruke seks av de beslaglagte bygningene til møtene sine. Bygningene hadde fått skader, men vitnene samarbeidet om å reparere dem, slik at bygningene igjen skulle bli passende lokaler til religiøse møter. En sjuende bygning hadde fått så store skader at den ikke kan brukes ennå.

En menighet som ble fratatt sin Rikets sal i provinsen Luhansk i september 2014, kunne begynne å bruke bygningen i tilbedelsen igjen omkring et år senere. En eldste i menigheten, Anatolij Danko, uttrykte hvordan mange følte det, da han sa: «I stunder som dette er vi glad for at menigheten er familien vår. Etter lang tid fikk vi komme ‘hjem’ igjen.»

Nøytrale i konflikten

Jehovas vitner er kjent verden over for å være politisk nøytrale – de tar ikke parti i noen konflikt. Jehovas vitner i de østlige delene av Ukraina er ikke noe unntak. De ser fram til den tiden da de og familiene deres og deres medmennesker kan leve under fredelige forhold og fritt kan praktisere sin religion.