Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

10. JULI 2015
UKRAINA

Angrepet for sin tro i Øst-Ukraina

Angrepet for sin tro i Øst-Ukraina

Væpnede grupper i Øst-Ukraina som er motivert av religiøst hat, har siden august 2014 bortført og mishandlet 26 Jehovas vitner. Det bor mange Jehovas vitner i området, og de er godt kjent for sin offentlige forkynnelse og sin politiske nøytralitet. Noen medlemmer av væpnede grupper har benyttet seg av manglende lov og orden i området og har utsatt noen vitner for brutal behandling. *

Voldstilfeller

  • Den 21. mai 2015 anholdt politiet i byen Stakhanov to mannlige Jehovas vitner, begge over 60 år, på grunn av deres religiøse virksomhet. De ble anklaget for «å ha forstyrret ro og orden» og ble dømt til 15 dager i fengsel. Mens de var varetektsfengslet, ble de anklaget for spionasje og avhørt gjentatte ganger om Jehovas vitners organisasjon. Medlemmer av menigheten bad aktor om å løslate mennene, men han nektet å etterkomme anmodningen deres. Til å begynne med ble familien og medtroende nektet adgang til de to mennene, men senere fikk de gi dem mat, klær og medisiner tre ganger i uken. Den ene ble løslatt 2. juni 2015 og den andre dagen etter. De fikk ordre om å forlate området.

  • Den 17. mai 2015 arresterte væpnede menn i Novoazovsk fire Jehovas vitner, satte bind for øynene på dem, rettet våpen mot dem og tok dem med til det lokale militærkontoret. I to timer ble vitnene brutalt slått og utsatt for «liksomhenrettelser». Mennene krevde at den yngste av dem skulle gå inn i hæren, og at alle skulle erkjenne at den ortodokse tro var den eneste sanne religion. Vitnene ble løslatt etter å ha tilbrakt en natt i et trangt, provisorisk fengsel.

  • Noen av skadene til de to mannlige vitnene som ble bortført og slått i Novoazovsk-området

  • Den 22. januar 2015 kidnappet tre væpnede menn et Jehovas vitne på arbeidsplassen hans i Donetsk. Familien hans fikk ikke vite hvor han var, eller hvorfor han var bortført. Mens han var bortført, forklarte han gjentatte ganger at han var politisk nøytral. Han slapp fri etter ni dager.

  • Den 9. august 2014 ble to Jehovas vitner i Stakhanov i Luhansk-området bortført av et væpnet medlem av en lokal milits. De ble holdt fanget i seks dager, slått gjentatte ganger og utsatt for iscenesatte lemlestelser og henrettelser. De ble også nektet nok mat, vann, klær og helsehjelp. Kidnapperne prøvde å tvinge dem til å gi avkall på troen sin, gjenta ortodokse trosbekjennelser og vise ikoner ære. Dette viste tydelig at angrepet var religiøst motivert. Til tross for den brutale behandlingen nektet vitnene å gi etter.

Jehovas vitner lever etter det de lærer, og de nekter å kjempe, aksjonere for eller gi økonomisk støtte til noen av partene i den militære konflikten i Ukraina. Væpnede grupper har angrepet vitnene fordi de er nøytrale og ikke følger ortodokse læresetninger. Angrepene er et brutalt forsøk på å tvinge dem til å gi avkall på sin tro.

Utholdenhet trass i forfølgelse

Det kjempes fortsatt om kontrollen i området, og derfor kan ikke Jehovas vitner for tiden benytte seg av rettsmidler. De har meldt fra om disse og lignende hendelser til det internasjonale samfunnet, også FNs spesialrapportør mot tortur.

Trass i vanskelighetene Jehovas vitner utholder i Øst-Ukraina, er de innstilt på å forbli nøytrale, og de fortsetter å utøve sin religion på en fredelig måte. De håper fortsatt at lokale myndigheter vil forsvare religionsfriheten, en grunnleggende menneskerettighet.

^ avsn. 2 Væpnede menn angrep Juriy, som det er bilde av øverst, fordi han er et Jehovas vitne. En gang stoppet de ham på gaten da han var på vei hjem fra et møte, og ved to andre anledninger angrep de ham hjemme. De krevde at han skulle oppgi sin religiøse tro og slutte med sin virksomhet som et Jehovas vitne.