Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

13. FEBRUAR 2015
UKRAINA

Religiøse bygninger i Øst-Ukraina beslaglagt

Religiøse bygninger i Øst-Ukraina beslaglagt

Væpnede grupper har okkupert noen av Jehovas vitners Rikets saler (møtelokaler) i Ukraina. De beslaglagte bygningene ligger i provinsene Donetsk og Luhansk i den østlige delen av landet, der det har pågått en voldelig konflikt i mange måneder. På grunn av fordommer og mangel på respekt for religionsfriheten og forsamlingsfriheten har disse væpnede mennene gjort Jehovas vitner til et angrepsmål.

I mer enn 20 år har Jehovas vitner i Ukraina hatt religionsfrihet. Vasilij Kobel ved Jehovas vitners avdelingskontor i Lviv, sier: «Vi har regelmessig kommet sammen i møtelokalene våre for å lese i Bibelen og be, og vi har alltid gått inn for å være et positivt innslag i det samfunnet vi bor i. Men de siste månedene har kaoset i den østlige delen av Ukraina fått alvorlige konsekvenser for livet til folk her i landet. Jehovas vitner er ikke noe unntak; også vi er ofre for volden.»

Kobel uttaler seg på vegne av de 150 000 Jehovas vitner som bor i Ukraina. Tusener av vitner har flyktet fra krigssonen de siste månedene. Men de omkring 17 500 vitnene som er igjen i provinsene Donetsk og Luhansk, prøver å fortsette med sine daglige gjøremål midt i den voldelige konflikten. Fordi Rikets saler er blitt beslaglagt eller okkupert, har tusener av Jehovas vitner ikke lenger noen egen bygning å møtes i for å tilbe Gud og er nødt til å møtes i private hjem hvor det er trangt om plassen. Andre må nå reise i opptil to timer hver vei for å være til stede på Jehovas vitners møter.

Beslagleggelsen av Rikets saler er motivert av religiøst hat

Beslagleggelsen av Rikets saler er ikke tilfeldige handlinger, men diskriminerende angrep på Jehovas vitner og deres trosoppfatninger. Lederen for én gruppe erklærte at han har til hensikt å «bli kvitt alle Jehovas vitner», fordi han mener at den ortodokse kirke er det eneste trossamfunnet som er tillatt i provinsen. Lederen for en annen gruppe sa: «Det er over og ut for Jehovas vitner.» Til tross for disse truslene er Jehovas vitner fast bestemt på å fortsette sin virksomhet i hele Ukraina.

Selv om ingen av Jehovas vitner er blitt skadet som følge av disse angrepene, er deres sikkerhet og deres frihet til å komme sammen med trosfeller truet. I ett tilfelle stormet væpnede menn en Rikets sal i byen Horlivka i provinsen Donetsk under et religiøst møte, noe som var en skremmende opplevelse for dem som var til stede, deriblant eldre og barn. I et annet tilfelle måtte vitner som kom til sin Rikets sal for å ha et religiøst møte, sjokkert konstatere at låsene var blitt skiftet ut, og at bygningen ble brukt som militærbrakke.

Hva blir gjort for å løse problemet?

Kobel forteller: «Avdelingskontoret i Lviv har kontaktet forskjellige departementer og andre etater for å informere dem om disse ulovlige beslagleggelsene av eiendommer. Dette gjør myndighetene oppmerksomme på at det som foregår i disse bygningene, og handlinger som blir begått av dem som har okkupert bygningene, er utenfor vår kontroll.» Avdelingskontoret har dessuten gitt ansvarlige menn i Jehovas vitners menigheter i provinsene Donetsk og Luhansk beskjed om å gjøre alt de kan for å trygge sikkerheten til de enkelte vitnene. Disse mennene er blitt minnet om at menneskeliv er viktigere enn bygninger, og at man ikke bør foreta seg noe som kan sette den personlige sikkerheten til noen av vitnene i fare.

På grunn av urolighetene har Jehovas vitner for tiden ingen mulighet til å ta rettslige skritt for å få tilbake sine Rikets saler. Til tross for de vanskelighetene som har oppstått fordi salene er blitt beslaglagt, er de fast bestemt på å fortsette sin religiøse virksomhet. De ser fram til å få bygningene tilbake og til igjen å kunne møtes til oppmuntrende samvær med trosfeller i sine Rikets saler under trygge forhold.