Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

13. DESEMBER 2016
UKRAINA

Flere av Jehovas vitners Rikets saler i provinsene Donetsk og Luhansk i Ukraina beslaglagt

Flere av Jehovas vitners Rikets saler i provinsene Donetsk og Luhansk i Ukraina beslaglagt

Provinsen Donetsk

HORLIVKA – Rikets sal beslaglagt av militsen.

 • I slutten av juni 2014 brøt væpnede menn seg inn i Rikets sal i Viliamsa Akademika gate 3A, stjal elektronisk utstyr og satte inn nye låser. De brukte den som brakke.

 • Den 13. april 2015 fikk Jehovas vitner bygningen tilbake.

Horlivka, Akademika Koroliova gate 75

HORLIVKA – Rikets sal beslaglagt av militsen.

 • Den 5. juli 2014 beslagla væpnede menn Rikets sal. De brukte den som brakke og lager for ammunisjon, men forlot den i september 2014. Vitnene kom tilbake og tok igjen i bruk Rikets sal til religiøse møter.

 • Den 12. oktober 2014 avbrøt væpnede menn et religiøst møte i Rikets sal og beordret at alle som var til stede, skulle slutte å praktisere religionen sin. De sa at den ortodokse religion var den eneste lovlige religionen i området, og at de snart skulle «bli kvitt alle Jehovas vitner». Mennene bruker Rikets sal som brakke.

Donetsk, Karamzina gate 10

DONETSK – Rikets sal beslaglagt av militsen.

 • Den 13. august 2014 brøt væpnede menn seg inn i Rikets sal og begynte å bruke den som brakke.

 • Den 19. august 2014 stjal mennene lydutstyret og forlot bygningen. Vitnene kom tilbake igjen og begynte å bruke Rikets sal til religiøse møter.

 • Den 18. oktober 2014 kom noen fra 4. Oplot-bataljon til Rikets sal etter at det hadde vært et religiøst møte der, og informerte de vitnene som var til stede, om at salen skulle beslaglegges.

 • Den 18. november 2014 krevde væpnede menn at vitnene skulle skrive under på papirer som overdro eierskapet av Rikets sal til kommandantens kontor for bydelene Petrovskij og Kirovskij. Mennene bruker bygningen som brakke.

Horlivka, Hertsena gate 4

HORLIVKA – Rikets sal beslaglagt av sivile.

 • Den 30. september 2014 ble den «nye eieren» av Rikets sal intervjuet på en lokal tv-kanal. «Eieren» sa at den hadde blitt beslaglagt fordi den skulle brukes som bokseskole. Siden 2013 har denne salen gjentatte ganger blitt utsatt for hærverk og ildspåsettelser. Det siste forsøket på å brenne den ned skjedde 5. juni 2014.

DONETSK – Rikets sal beslaglagt av militsen.

 • Den 26. oktober 2014 brøt væpnede menn fra Sjakhtar-bataljonen i folkerepublikken Donetsk (DPR) seg inn i Rikets sal og bruker den nå som brakke.

Zjdanivka, Komsomolska gate 14

ZJDANIVKA – Rikets sal beslaglagt av militsen.

 • Den 27. oktober 2014 ble Rikets sal beslaglagt av en væpnet gruppe fra Horlivka etter ordre fra kommandanten. Visekommandanten for gruppen sa at den ortodokse religion er den eneste lovlige religionen i området, og at alle andre religioner er forbudt.

 • Den 21. november 2014 beslagla lederen for en annen væpnet gruppe en Rikets sal og sa at hans underordnede nå hadde tatt kontroll over den.

 • Den 20. november 2015 forlot de væpnede mennene bygningen, og Jehovas vitner tok den i besittelse igjen.

Telmanove, Pervomaiska gate 112

TELMANOVE – Rikets sal beslaglagt av militsen.

 • Den 4. november 2014 brøt væpnede menn seg inn i bygningen og satte den under væpnet bevoktning.

 • Den 11. desember 2014 plasserte mennene ammunisjon i bygningen og bruker den nå som brakke.

Makejevka, Petsjerska gate 17

MAKEJEVKA – Rikets sal beslaglagt av militsen, men senere forlatt.

 • Den 5. november 2014 brøt væpnede menn fra Rus-bataljonen seg inn i Rikets sal. De ga vitnene ordre om å gi fra seg nøklene til bygningen og aldri komme tilbake. Dagen etter fjernet visekommandanten Rikets sal-skiltet og erstattet det med bataljonens flagg.

 • Den 26. november 2014 forlot bataljonen bygningen.

HORLIVKA – Rikets sal beslaglagt av militsen, deretter forlatt, men så beslaglagt igjen.

 • Den 29. november 2014 gikk væpnede menn inn i Rikets sal i Vittsjyzniana gate 105-A og opplyste til vitnene som var der, at de beslagla den. En av mennene sa at DPR-regjeringen bare tillater den ortodokse religion i området. Mennene satte bygningen under væpnet bevoktning og forbød vitnene å komme tilbake. Dagen etter forlot mennene bygningen.

 • Den 22. juli 2016 kom væpnede menn igjen inn i bygningen og beordret alle som var til stede på møtet, til å forlate bygningen umiddelbart. Bygningen ble plyndret.

Zuhres, Tsjerniakhovskoho gate 1

ZUHRES – Rikets sal beslaglagt av militsen.

 • Den 20. desember 2014 opplyste byens kommandant at han beslagla bygningen. Han ga Jehovas vitner ordre om å gi ham nøklene til salen og aldri komme tilbake.

 • Den 19. april 2015 fikk Jehovas vitner bygningen tilbake.

DONETSK – Rikets sal beslaglagt av militsen.

 • Den 1. februar 2015 kom væpnede menn inn i Rikets sal. De forlangte at Jehovas vitner skulle gi fra seg nøklene til salen, og at de skulle underskrive papirer som sa at militsen skulle ha eiendomsretten over Rikets sal så lenge krigen pågår.

 • Den 29. februar 2016 fikk Jehovas vitner bygningen tilbake, men den måtte repareres før de kunne ha møter der igjen.

JENAKIJEVE – Rikets sal beslaglagt av militsen.

 • Den 3. mars 2015 forlangte væpnede menn at Jehovas vitner skulle gi fra seg nøklene til Rikets sal, så den kunne brukes som brakke.

HORLIVKA – Rikets sal beslaglagt av militsen.

 • Den 25. juli 2016 gikk væpnede menn inn i Rikets sal i Simferopolska gate 9 og sa at det bare er tre religioner som er tillatt i den regionen, og at de har til hensikt å «utrydde Jehovas vitner».

Luhansk-provinsen

Antratsyt, Komunarska gate 4

ANTRATSYT – Rikets sal beslaglagt av sivile.

 • To ganger i september 2014 brøt ukjente personer seg inn i Rikets sal. De stjal elektronisk utstyr og skrev «Ortodokse kosakker!» på veggen.

 • Den 25. september 2014 meldte en reporter for en lokal tv-kanal at Jehovas vitners Rikets saler var beslaglagt for å bli brukt til andre formål, for eksempel barnehager.

 • I mai 2015 fikk Jehovas vitner bygningen tilbake.

Rovenky, Dzerzjynskoho gate 84 A

ROVENKY – Rikets sal beslaglagt av militsen.

 • Den 23. september 2014 brøt væpnede menn fra St. George-bataljonen seg inn i Rikets sal og forbød vitnene å komme tilbake. De væpnede mennene brukte den som brakke.

 • I august 2015 fikk Jehovas vitner bygningen tilbake.

PEREVALSK – Rikets sal beslaglagt av militsen.

 • Den 5. november 2014 kom væpnede menn under ledelse av nestlederen ved militærets kommandantkontor inn i bygningen og opplyste til vitnene som var der, at den ble beslaglagt for å bli brukt som spisesal. Nestlederen sa: «Det er over og ut for Jehovas vitner.» Han sa også til vitnene at de ikke lenger kunne delta i sin religiøse virksomhet.

Krasnyj Lutsj, Radianska gate 37

KRASNYJ LUTSJ – Rikets sal beslaglagt av militsen.

 • Den 5. desember 2014 brøt væpnede menn seg inn i Rikets sal. De satte den under væpnet bevoktning og parkerte militærkjøretøyer på parkeringsplassen.

BRJANKA – Rikets sal beslaglagt av militsen.

 • Den 26. mars 2015 brøt væpnede menn seg inn i Rikets sal. De fjernet alle møblene fra bygningen og erstattet Rikets sal-skiltet med et annet, der det sto «Den allmektige Don Host».