Tilgjengelighetsinnstilling

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

JURIDISKE NYHETER OG MENNESKERETTIGHETER

Ukraina

28. AUGUST 2015

Høyere domstol i Ukraina forsvarer retten til militærnekting under militær mobilisering

Domstolene i Ukraina har anerkjent at militærnekting av samvittighetsgrunner er en grunnleggende menneskerett som skal beskyttes også under militær mobilisering.

10. JULI 2015

Angrepet for sin tro i Øst-Ukraina

Væpnede grupper bortførte og torturerte 26 Jehovas vitner fordi de ikke følger ortodokse læresetninger, og fordi de holder seg politisk nøytrale. Vitnene har nektet å gi etter.

8. JUNI 2015

Ukrainske domstoler anerkjenner retten til militærnekting under militær mobilisering

Ukrainske domstoler har avgjort at rettighetene til samvittighetsnektere ikke kan begrenses av hensyn til den nasjonale sikkerheten.