Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

JURIDISKE NYHETER OG MENNESKERETTIGHETER

Ukraina

24. MARS 2017

Ukrainas forfatningsdomstol styrker retten til å komme fredelig sammen

Jehovas vitner i Ukraina kan nå fritt komme sammen i leide lokaler.

13. DESEMBER 2016

Religionsfriheten blir fortsatt krenket i Øst-Ukraina

Væpnede grupper tar fortsatt Rikets saler med makt. Trass i utfordringene fortsetter vitnene å komme sammen med sine trosfeller på møter for å tilbe Gud.

28. AUGUST 2015

Høyere domstol i Ukraina forsvarer retten til militærnekting under militær mobilisering

Domstolene i Ukraina har anerkjent at militærnekting av samvittighetsgrunner er en grunnleggende menneskerett som skal beskyttes også under militær mobilisering.