Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

11. MARS 2013
TYRKIA

FN sier at Tyrkia må respektere innbyggernes samvittighet

FN sier at Tyrkia må respektere innbyggernes samvittighet

Millioner av kristne nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner – og mange land respekterer dette. FNs menneskerettighetskomité har slått fast at også Tyrkias innbyggere har rett til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

Den 29. mars 2012 traff komiteen en avgjørelse i favør av to tyrkiske statsborgere, Cenk Atasoy og Arda Sarkut. Begge mennene er Jehovas vitner og hadde nektet å gjøre militærtjeneste på grunn av sin religiøse overbevisning.

Atasoy og Sarkut hadde gjentatte ganger skrevet til myndighetene for å forklare det standpunktet de hadde tatt på grunnlag av sin samvittighet, og de hadde sagt seg villige til å utføre siviltjeneste. Likevel fortsatte det intense presset til å gå i militæret. Etter at militæret truet med å gå til sak mot det universitetet der Sarkut var ansatt som assistentlærer, mistet han jobben.

I sin avgjørelse uttalte FNs menneskerettighetskomité at retten til militærnekting av samvittighetsgrunner «er en del av retten til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet», som er nedfelt i artikkel 18 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Komiteen slo dessuten fast at dette «gir ethvert menneske rett til fritak for verneplikt dersom det å gjøre militærtjeneste er uforenelig med vedkommendes religion eller livssyn».

Kort tid før denne avgjørelsen traff Den europeiske menneskerettighetsdomstol to lignende avgjørelser. I en av disse slo domstolen fast at «det at det ikke finnes noe alternativ til militærtjeneste i Tyrkia, er et brudd på retten til militærnekting av samvittighetsgrunner», som er garantert i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Militærnekting av samvittighetsgrunner har forekommet like lenge som kristendommen har eksistert. E.W. Barnes skrev i sin bok The Rise of Christianity: «En omhyggelig granskning av alle tilgjengelige opplysninger viser at det fram til Marcus Aurelius’ tid [romersk keiser 161–180] ikke var noen kristen som ble soldat, og ingen soldat fortsatte å gjøre militærtjeneste etter at han var blitt en kristen.»