Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

TYRKIA

Tyrkia – overblikk

Tyrkia – overblikk

Det har vært Jehovas vitner i Tyrkia siden 1931. De opplevde religiøs forfølgelse fram til slutten av 1980-årene. Etter hvert gav myndighetene gradvis Jehovas vitner større religionsfrihet, men avslo søknadene om juridisk registrering. Situasjonen forandret seg i 2007 da flere saker i Tyrkia ble avgjort i Jehovas vitners favør og de offisielt ble juridisk registrert. I dag har Jehovas vitner en viss frihet til å komme sammen og praktisere troen sin.

Likevel anerkjenner ikke tyrkiske myndigheter retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Militærnektere som er Jehovas vitner, har i årevis opplevd innkallinger til militærtjeneste og forfølgelse, store bøter og fengsling. Siden 2011 har Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) avgjort tre saker i Jehovas vitners favør, og i 2012 avgjorde FNs menneskerettighetskomité en sak i Jehovas vitners favør. Men Tyrkia fortsetter å straffeforfølge unge menn blant Jehovas vitner som nekter militærtjeneste.

I 2003 forandret Tyrkia lovverket og lot ikke-muslimske minoriteter få bygge og eie sine egne forsamlingslokaler. Men i praksis fortsetter kommunale myndigheter og lokale domstoler å nekte å gi Jehovas vitners Rikets saler status som «gudshus». To lignende saker behandles for tiden i EMD.