Den 14. mars 2015 raidet politiet i Turkmenistan et fredelig religiøst møte som ble holdt hjemme hos Bahram Hemdemov. Trettiåtte Jehovas vitner ble arrestert og tiltalt for illegal religiøs aktivitet. Alle ble mishandlet. Tretti ble bøtelagt og åtte ble dømt til fengsel i femten dager. Senere dømte Lebap regionale domstol Bahram til fire år i fengsel. Han er nå i arbeidsleiren i Seydi. Jehovas vitner prøver fremdeles å få omgjort denne urettferdige straffen og få ham løslatt.

Respekt for samvittighetsfriheten og religionsfriheten er fortsatt et tema

I løpet av 2015 og 2016 ble ti saker som var klaget inn for FNs menneskerettskomité (CCPR) av menn som er Jehovas vitner, avgjort i deres favør. De hadde sittet fengslet under vanskelige forhold fordi de av samvittighetsgrunner nektet militærtjeneste. For tiden blir ingen samvittighetsnektere holdt fengslet i Turkmenistan.

To andre Jehovas vitner, som ble fengslet på grunn av falske anklager – der målet etter alt å dømme var å begrense deres religiøse virksomhet – har også sendt inn klager til CCPR. I en rapport fra april 2012 om menneskerettighetssituasjonen i Turkmenistan oppfordret denne komiteen myndighetene til å «forsikre seg om at lover og praksis som gjelder registrering av religiøse organisasjoner, respekterer folks rettigheter til fritt å utøve sin tro og gi uttrykk for sine trosoppfatninger, i samsvar med det som står i [FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter]». Jehovas vitner søkte i 2008 om å bli registrert, men myndighetene har ikke innvilget søknaden.

Håp om bedring

Jehovas vitner er takknemlige for at myndighetene i Turkmenistan tidligere har løslatt fanger for å gjøre noe med urette forhold. * De håper på en positiv reaksjon fra myndighetene på CCPR-avgjørelsene – større respekt for menneskerettighetene i sin alminnelighet og spesielt for retten til samvittighets- og religionsfrihet. En advokat som representerer Jehovas vitner, sier: «Jehovas vitner håper at en konstruktiv dialog med turkmenske myndigheter kan løse problemene på en måte som gjør det mulig for vitnene å bevare en god samvittighet og leve et rolig liv i gudhengivenhet.»

Tidslinje

 1. 12. mai 2017

  Mansur Masharipov blir løslatt etter å ha sittet fengslet siden 30. juni 2016.

 2. 18. august 2016

  Mansur Masharipov blir på bakgrunn av en falsk anklage dømt til fengsel i 1 år.

 3. Juli 2016

  I 6 saker der Jehovas vitner var tiltalt fordi de av samvittighetsgrunner nektet militærtjeneste, treffer CCPR en avgjørelse i vitnenes favør.

 4. 14. desember 2015

  I 3 saker der Jehovas vitner var tiltalt fordi de av samvittighetsgrunner nektet militærtjeneste, treffer CCPR en avgjørelse i vitnenes favør, noe de også hadde gjort i en sak den 19. mai 2015.

 5. 19. mai 2015

  Bahram Hemdemov blir funnet skyldig i religiøs virksomhet og dømt til fengsel i 4 år. Han ble arrestert og satt i varetekt 2 måneder tidligere.

 6. Februar/mars 2015

  2 Jehovas vitner som var fengslet fordi de av samvittighetsgrunner nekter å gjøre militærtjeneste, blir løslatt. CCPR treffer en avgjørelse i favør av et Jehovas vitne som var blitt straffeforfulgt for å ha nektet militæret av samvittighetsgrunner.

 7. 18. november 2014

  2 Jehovas vitner sitter i fengsel fordi de av samvittighetsgrunner nekter å gjøre militærtjeneste.

 8. 22. oktober 2014

  Presidenten i Turkmenistan gir amnesti til 8 Jehovas vitner som er i fengsel, og de blir løslatt.

 9. 30. september 2014

  9 Jehovas vitner sitter i fengsel – 7 fordi de av samvittighetsgrunner nekter å gjøre militærtjeneste, og 2 på grunn av fabrikkerte anklager som straff for sin religiøse virksomhet.

 10. 2. september 2014

  Turkmenske myndigheter løslater Bibi Rahmanova og omgjør den 4 år lange fengselsstraffen til en betinget dom.

 11. 18. august 2014

  Bibi Rahmanova blir dømt til 4 års fengsel på grunnlag av fabrikkerte anklager.

 12. 25. juli 2014

  7 Jehovas vitner sitter i fengsel – 5 fordi de av samvittighetsgrunner nekter å gjøre militærtjeneste, og 2 på grunn av fabrikkerte anklager som straff for sin religiøse virksomhet.

 13. 6. april 2014

  26 Jehovas vitner pågripes. 13 av dem blir arrestert, uten noe bevis for at de har begått noen straffbar handling. Disse 13 blir dømt til å betale en bot.

 14. November 2013

  9 Jehovas vitner sitter fortsatt i fengsel – 8 fordi de av samvittighetsgrunner nekter å gjøre militærtjeneste, og 1 på grunn av fabrikkerte anklager om religiøs virksomhet.

 15. 29. august 2013

  3 Jehovas vitner klager Turkmenistan inn for CCPR fordi landet ikke har anerkjent deres rett til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

 16. 1. mai 2013

  2 Jehovas vitner klager Turkmenistan inn for CCPR fordi landet ikke har anerkjent deres rett til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

 17. 24. januar 2013

  30 politifolk foretar en razzia hjemme hos Navruz Nasyrlayev bare få uker etter at CCPR gjør regjeringen i Turkmenistan kjent med klagen. Familien og gjester i huset blir gjentatte ganger slått av politiet.

 18. 7. september 2012

  10 Jehovas vitner klager Turkmenistan inn for CCPR fordi landet ikke har anerkjent deres rett til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Navruz Nasyrlayev er hovedanklager.

 19. 21. august 2008

  Trossamfunnet Jehovas vitner søker om å bli registrert i Turkmenistan.