Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

TURKMENISTAN

Turkmenistan – overblikk

Turkmenistan – overblikk

Det har vært Jehovas vitner i Turkmenistan siden slutten av 1980-tallet. Like etter at landet ble uavhengig av Sovjetunionen i oktober 1991, strammet myndighetene kraftig inn på religionsfriheten.

Jehovas vitner er ikke juridisk registrert i Turkmenistan. Noen Jehovas vitner har opplevd alvorlig mishandling, ransaking av hjemmet, fengsling og bøter for å praktisere troen sin. I noen tilfeller har de blitt fengslet på grunn av oppdiktede anklager fra politiet. Siden Turkmenistan ikke tilbyr siviltjeneste, blir unge menn blant Jehovas vitner forfulgt og straffet fordi de nekter militærtjeneste. Jehovas vitner har klaget disse sakene inn for FNs menneskerettighetskomité og andre internasjonale organisasjoner.

I oktober 2014 gav presidenten i Turkmenistan amnesti til åtte Jehovas vitner som var urettmessig fengslet. Jehovas vitner har gitt offentlig uttrykk for sin takknemlighet mot myndighetene i Turkmenistan for denne positive utviklingen. De håper at regjeringen vil gjøre mer for å beskytte religionsfriheten.