Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

24. NOVEMBER 2015
TURKMENISTAN

Turkmenistan dømmer Bahram Hemdemov til fire år i fengsel for religiøs aktivitet

Turkmenistan dømmer Bahram Hemdemov til fire år i fengsel for religiøs aktivitet

Den 19. mai 2015 ble 52 år gamle Bahram Hemdemov, et av Jehovas vitner, dømt til fire år i fengsel av en domstol i Turkmenistan. Politiet arresterte Bahram to måneder tidligere fordi han hadde et fredelig religiøst møte i hjemmet sitt i Turkmenabat. Han er nå i en arbeidsleir i byen Seydi.

Razzia mot religiøst møte

Den 14. mars 2015 raidet politiet et religiøst møte som ble holdt hjemme hos Bahram. De mishandlet og trakasserte de 38 som var til stede, og tiltalte dem for illegal religiøs aktivitet. Politiet varetektsfengslet Bahram og avhørte og slo ham gjentatte ganger. Myndighetene beslagla blant annet en bil, en datamaskin og penger.

Distriktsdomstolen i Serdarabad bøtela senere 30 av dem og dømte 8 til fengsel i 15 dager. Sønnen til Bahram, Serdar, ble dømt til to ganger 15 dager i fengsel, der han satt isolert. Myndighetene forhørte ham, banket ham opp og torturerte ham. Et annet Jehovas vitne, Emirdzhan Dzhumnazarov, ble også dømt til to ganger 15 dager i fengsel. Han ble slått og truet med tortur.

Den 19. mai 2015 dømte dommer Gochmurad Charyev i Lebap regionale domstol Bahram til fire år i fengsel på bakgrunn av falske anklager om at han hadde «hisset til religiøst hat». Han ble overført fra Turkmenabat til arbeidsleiren i Seydi den 10. juni 2015.

Fengselsdirektøren nektet å la noen besøke Bahram i fengselet, også nære slektninger, fram til ankefristen utløp. På den måten ble Bahram, eller en representant for ham, hindret i å anke dommen. Siden han ble fengslet, har betjentene presset ham til å tilstå fabrikkerte anklager. Som hevn for at kona hans har levert anmeldelser, har de også tvunget ham til hardt fysisk arbeid og banket ham opp.

Gulzira Hemdemova, Bahrams kone, anket til Turkmenistans høyesterett. Selv om det ikke fantes beviser for at det var begått en straffbar handling, fant ikke assisterende direktør i høyesterett noe grunnlag for å ta anken til følge. Tidlig i august anket Bahrams advokat denne avgjørelsen. Den 25. august 2015 avviste høyesterett anken fordi Bahram «forfekter den religiøse troen til Jehovas vitner».

«Myndighetene i Turkmenistan har sviktet på alle nivåer. ... Utrolig nok unnlot Turkmenistans høyesterett å rette opp urettferdigheten som var begått mot Bahram Hemdemov.» – Philip Brumley, juridisk rådgiver.

Mishandling i Turkmenabat

Mot slutten av 2014 viste myndighetene i Turkmenistan tegn til toleranse for Jehovas vitners religiøse aktivitet. I september 2014 løslot myndighetene Bibi Rahmanova fra fengselet. Hun hadde blitt arrestert i august 2014 på grunn av falske anklager. Åtte andre Jehovas vitner som satt i fengsel for å ha praktisert religionen sin, ble benådet av presidenten og løslatt i oktober 2014. Trass i denne positive utviklingen fortsetter noen lokale myndigheter å vise religiøs intoleranse ved å arrestere, varetektsfengsle og mishandle noen av Jehovas vitner i Turkmenabat.

Den 6. februar 2015 arresterte politiet fire Jehovas vitner – Viktor Yarygin, Rustam Nazarov, Charygeldy Dzhumaev og Jamilya Adylova. De ble tiltalt for «mindre pøbelopptøyer» fordi de hadde religiøs litteratur. Ansatte i sikkerhetstjenesten banket opp tre av dem, deriblant Jamilya. Politibetjentene banket opp Charygeldy så kraftig at han mistet bevisstheten flere ganger. Byretten i Turkmenabat bøtela Viktor, dømte Rustam til 30 dager i fengsel og dømte både Charygeldy og Jamilya til 45 dager hver * i fengsel. Alle fire har klaget forholdene inn for regjeringen og riksadvokaten i Asjkhabad.

To uker senere foretok politiet en razzia hjemme hos Zeynep Husaynova for å lete etter «illegal» religiøs litteratur. De beslagla litteraturen og truet med å straffeforfølge og fengsle henne i 15 dager.

Et annet Jehovas vitne, Dovlet Kandymov, ble tiltalt for illegal religiøs aktivitet og varetektsfengslet i tre ganger 15 dager. Mens han satt fengslet, ble han banket gjentatte ganger fordi han nektet å vitne mot sin trosfelle Bahram Hemdemov.

Vil Turkmenistan forsvare religionsfriheten?

Siden våren 2015 har myndighetene i Turkmenabat ikke trakassert Jehovas vitner. Men Bahram Hemdemov sitter fortsatt i fengsel for å ha praktisert religionen sin.

Bahram og kona, Gulzira, og en av sønnene deres

Fredelig religiøs aktivitet, også Jehovas vitners virksomhet, er egentlig juridisk beskyttet i Turkmenistan. Grunnloven garanterer retten til å «praktisere en hvilken som helst religion alene eller sammen med andre» og «retten til å ha sin overbevisning og uttrykke den overbevisningen». Turkmenistan har også ratifisert FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som garanterer tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.

Philip Brumley, juridisk rådgiver for Jehovas vitner, sier:

Myndighetene i Turkmenistan har sviktet på alle nivåer. Politibetjentene i Turkmenabat foretok en ulovlig og brutal razzia på et fredelig religiøst møte. Domstolene i Turkmenabat har støttet disse illegale handlingene. Og utrolig nok unnlot Turkmenistans høyesterett å rette opp urettferdigheten som var begått mot Bahram Hemdemov.

Jehovas vitner anmoder respektfullt regjeringen i Turkmenistan om å få bli juridisk registrert, få utøve religionen sin fredelig og få slutt på den slags mishandling som skjedde i Turkmenabat tidligere i år. Vi ber landets regjering om å la Bahram Hemdemov få komme hjem til familien sin.

Jehovas vitner er takknemlige for at Turkmenistans regjering tidligere har løslatt fanger for å rette opp urettferdigheten. Myndighetene bør også løslate Bahram Hemdemov og vise større religiøs toleranse.

^ avsn. 11 Ifølge turkmensk lov er maksimumsstraffen for «mindre pøbelopptøyer» 15 dager i fengsel. Men retten dømte både Charygeldy og Jamilya til tre perioder på 15 dager.