Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

22. SEPTEMBER 2014
TURKMENISTAN

Mor løslatt fra fengsel i Turkmenistan

Mor løslatt fra fengsel i Turkmenistan

Bibi Rahmanova og familien hennes

Bibi Rahmanova ble løslatt fra fengselet kl. 20 den 2. september 2014, men anklagene mot henne ble ikke frafalt. Tidligere den dagen hadde dommerne ved Dashoguz regionale domstol behandlet anken hennes. Selv om de ikke frikjente Bibi for de falske anklagene, omgjorde de fengselsdommen på fire år til en betinget dom * og gav ordre om at hun straks skulle løslates. Det framgikk av avgjørelsen at dommerne tok formildende omstendigheter i betraktning – det at Bibi er kvinne og er mor til en gutt på fire år, og at hun ikke har noe kriminelt rulleblad fra før.

Den 18. august var Bibi blitt dømt på grunnlag av falske anklager om «angrep på en politimann» og «gatebråk». Denne dommen hadde hun anket. Den 5. juli hadde politiet trakassert Bibi og mannen hennes, Vepa, på en togstasjon i Dashoguz, der ekteparet hadde hentet noe personlig bagasje, som blant annet inneholdt religiøs litteratur. Anklagene mot Vepa ble senere frafalt. Bibi ble imidlertid fengslet den 8. august. I fengselet ble hun utsatt for alvorlig mishandling.

Søkelys på urettferdigheter i Turkmenistan

Bibis utenlandske advokat mener at den internasjonale oppmerksomheten som denne urettferdige fengslingen har vakt, til dels har medvirket til den uventede løslatelsen.

Bibis sak er ikke unik i Turkmenistan. Jehovas vitner der i landet blir systematisk utsatt for alvorlige krenkelser av grunnleggende menneskerettigheter. Åtte Jehovas vitner soner fengselsdommer fordi de holder fast ved sin tro – seks av dem har nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner, og to er dømt på grunnlag av falske anklager. De lever under forferdelige forhold og blir utsatt for diverse former for mishandling.

Rosverdig nok sørget dommerne ved Dashoguz regionale domstol for at Bibis situasjon ble forbedret, men de unnlot å rette opp en urettferdighet. De som setter menneskeverdet høyt, håper at turkmenske myndigheter vil vurdere hele bildet og følge internasjonale menneskerettighetsnormer, slik at det kan bli religionsfrihet i landet.

^ avsn. 2 Den regionale domstolen omgjorde fengselsdommen til en betinget dom på fire år med en prøvetid på tre år. I prøvetiden må hun ha god oppførsel, og hun kan ikke flytte fra eller forlate den byen hun bor i, uten først å ha fått tillatelse fra myndighetene.