Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

27. NOVEMBER 2015
SØR-KOREA

Hundrevis av sørkoreanske Jehovas vitner klager Sør-Korea inn for FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling

Hundrevis av sørkoreanske Jehovas vitner klager Sør-Korea inn for FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling

I juli og august 2015 klaget over 600 sørkoreanske unge menn som sitter i fengsel, Sør-Korea inn for FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling. De har alle blitt straffeforfulgt og dømt til 18 måneder i fengsel fordi de har nektet militærtjeneste av personlige, religiøse grunner

Grunnlaget for klagen

Den 15. oktober 2014 avgjorde FNs menneskerettighetskomité at Sør-Korea er skyldige i vilkårlig fengsling når de dømmer militærnektere til fengsel. Denne avgjørelsen er grunnlaget for den klagen de fengslede mennene har sendt til arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen mot vilkårlig fengsling har mandat til å «etterforske saker der frihetsberøvelse ilegges vilkårlig eller som brudd på internasjonale juridiske bestemmelser som den aktuelle staten har godtatt».

Du-jin Oh, advokaten som representerer klagerne, forklarer hvorfor fengslingen er vilkårlig.

Internasjonale bestemmelser krever at myndighetene gir et godt alternativ til borgere som nekter å utføre militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Dette er fordi retten til militærnekting inngår i retten til samvittighets- og religionsfrihet. Men myndighetene i Sør-Korea fortsetter å ignorere ropene fra det internasjonale samfunnet om å tilby siviltjeneste.

Sør-Korea nekter hardnakket å løse et problem som har eksistert i 60 år, og som har påvirket livet til over 18 000 menn og familiene deres. Myndighetene har ikke føyd seg etter oppfordringene fra fem forskjellige avgjørelser i FNs menneskerettighetskomité ved å sørge for en god løsning for disse mennene. Det er opplagt uberettiget og urimelig å behandle menn som nekter å skade andre, som kriminelle og å fengsle dem.

Forespørselen til arbeidsgruppen

De sørkoreanske mennene som har klaget inn saken, har bedt arbeidsgruppen om følgende:

  • «Å fastslå at det å fengsle mennene for at de nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner, er det samme som vilkårlig fengsling.»

  • «Å instruere Sør-Korea om umiddelbart å løslate mennene fra fengsel og slette rullebladet deres.»

Fengslet for troen sin

En av de innsatte mennene er Jun-hyeok An. I likhet med de andre ser han ikke på seg selv som kriminell. Fra han var liten, har moren hans lært ham å forstå og følge bibelske prinsipper. Som ung mann tok han et personlig valg om at militærtjeneste ikke ville være forenelig med hans religiøse tro og samvittighet. * Siden han kjente til situasjonen i Sør-Korea og hvilke konsekvenser militærnekting ville få, tenkte han nøye gjennom avgjørelsen. Han sa:

Jeg synes ikke at jeg bør straffes med fengsel fordi jeg følger min personlige, religiøse overbevisning. Hvis myndighetene hadde et tilbud om siviltjeneste, ville jeg godtatt det. Min oppriktige, personlige overbevisning om ikke å skade noen fortjener ikke straff.

Hvordan kommer Sør-Korea til å reagere på presset?

Arbeidsgruppen vil sende totalt 631 klager til myndighetene i Sør-Korea for å få deres uttalelse. Etter at myndighetene har svart, vil arbeidsgruppen konkludere og komme med en anbefaling til FNs menneskerettighetsråd. Hvis rådet er enig i at fengslingen av militærnektere er å anse som vilkårlig, vil Sør-Korea som medlem av verdenssamfunnet bli kraftig kritisert for ikke å overholde menneskerettighetsforpliktelsene. Du-jin Oh sa videre:

Fram til nå har Sør-Korea nektet å føye seg etter internasjonalt press om å vedta lover som gir militærnektere et akseptabelt alternativ. Samtidig blir det større og større press fra nasjonale domstoler. De siste månedene har to dommere ved distriktsdomstoler frikjent ofre i saker som gjelder seks militærnektere. Siden 2012 har lokale dommere overført sju saker til forfatningsdomstolen, som behandlet problemstillingen i juli 2015.

For tiden dømmer og fengsler myndighetene i Sør-Korea mellom 40 og 50 Jehovas vitner hver måned, i strid med internasjonal lov. Jun-hyeok An og alle Jehovas vitner som sitter fengslet for militærnekting i Sør-Korea, ser fram til avgjørelsene i forfatningsdomstolen og FNs menneskerettighetsråd.